Formkrav vid upprättande av samboavtal

Hej! Jag och min sambo sparar pengar i aktier via ett ISK konto som är registrerat på mig. Vi vill skriva ett avtal som tydliggör att dessa pengar tillhör oss båda och därför skall delas lika vid en eventuell separation. Kan vi skriva detta avtal själva med vittnen? Är det lika bindande som om vi gör det via jurist?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den reglering som finns kring samboavtal finns i 9 § sambolagen, och de enda krav som finns på ett sådant avtal är att det ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. Det krävs alltså inget vittne för att avtalet ska bli giltigt. Däremot kan det vara bra med ett vittne då det i en framtida eventuell tvist blir lättare att bevisa att ni båda faktiskt har skrivit under avtalet. Det spelar heller ingen roll om ni skriver avtalet själva eller med hjälp av en jurist, bara ni ser till att det ni vill reglera skrivs in i avtalet. En tjänst för att upprätta ett bra samboavtal finner ni här.

Lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning