Formkrav vid testamente

Min mor har gått bort och testamenterat alla ekonomiska tillgångar till oss barn i ett riktigt bevittnat testamente men min far säger att det inte gäller för att det gjordes 2010.Vad är sant?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det spelar ingen roll när ett testamente är skrivet. Det enda som spelar roll för att ett testamente ska vara giltigt är att formkraven är uppfyllda enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Det ska upprättats skriftligen. Vidare ska två vittnen samtidigt närvara och skriva under med sina namn, samt vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, det krävs dock inte att de känner till testamentets innehåll.

Enligt 10 kap 4 § ÄB följer kraven på testamentvittnen och därmed vilka som får skriva på ett testamente. Testators make eller sambo får inte vara vittne och inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon. Inte heller får den som berörs av testamentet eller på något annat sätt har intresse i kvarlåtenskapen vara vittne.

Enligt 13 kap ÄB framgår det när ett testamente är ogiltigt. Men är ovannämnda krav uppfyllda, testatorn varit i sina sinnesfulla bruk och testamentet inte upprättats under någon av de omständigheterna som framgår av 13 kap 3 § ÄB, så är testamentet giltigt och det spelar ingen som helst roll att testamentet är skrivet 2010.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning