Formkrav vid testamente

2017-07-02 i Testamente
FRÅGA
Min mor har gått bort och testamenterat alla ekonomiska tillgångar till oss barn i ett riktigt bevittnat testamente men min far säger att det inte gäller för att det gjordes 2010.Vad är sant?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det spelar ingen roll när ett testamente är skrivet. Det enda som spelar roll för att ett testamente ska vara giltigt är att formkraven är uppfyllda enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Det ska upprättats skriftligen. Vidare ska två vittnen samtidigt närvara och skriva under med sina namn, samt vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, det krävs dock inte att de känner till testamentets innehåll.

Enligt 10 kap 4 § ÄB följer kraven på testamentvittnen och därmed vilka som får skriva på ett testamente. Testators make eller sambo får inte vara vittne och inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon. Inte heller får den som berörs av testamentet eller på något annat sätt har intresse i kvarlåtenskapen vara vittne.

Enligt 13 kap ÄB framgår det när ett testamente är ogiltigt. Men är ovannämnda krav uppfyllda, testatorn varit i sina sinnesfulla bruk och testamentet inte upprättats under någon av de omständigheterna som framgår av 13 kap 3 § ÄB, så är testamentet giltigt och det spelar ingen som helst roll att testamentet är skrivet 2010.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2901)
2021-08-04 Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?

Alla besvarade frågor (94634)