Formkrav och klander vid testamente

2017-06-24 i Testamente
FRÅGA
Hur blir det, om en av arvingarna INTE skriver på testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns möjligtvis två olika situationer som du kan mena där det blir olika utfall.

Vid upprättande av testamentet

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)att det upprättats skriftligen. Vidare ska två vittnen skriva under med sina namn samt vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, det krävs dock inte att de känner till testamentets innehåll.

Av 10 kap 4 § ÄB följer kraven på testamentvittnen och därmed vilka som får skriva på ett testamente. Testators make eller sambo får inte vara vittne och inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon. Inte heller får den som berörs av testamentet eller på något annat sätt har intresse i kvarlåtenskapen vara vittne. Skulle en arvinge skriva på testamentet så blir det ogiltigt. Så vad som händer om en arvinge INTE skriver på testamentet är att det blir giltigt.

Arvingar ska delges

Ett testamente ska delges arvingarna genom att en bestyrkt kopia av testamentet överlämnas. Om testamentet redan godkänts av arvingarna behövs ingen delgivning (14 kap. 4 § ärvdabalken). Om arvingarna inte är tillfreds med testamentet och inte godkänner det, kan de väcka en klandertalan. En klandertalan ska väckas inom sex månader. Att en arvinge inte godkänner testamentet medför inte att testamentet per automatik blir ogiltigt, utan det krävs just en klandertalan. Emellertid så har arvingarna frånsagt sin rätt att väcka klandertalan när de godkänt testamentet. Alltså skriver arvingen på, så har den frånsagt sin rätt att klandra testamentet. Skriver arvingen inte på, finns det risk att inom sexmånaderstiden att arvingen kommer att klandra testamentet. Har arvingen inte klandrat eller godkänt testamente inom 6 månader så blir testamentet giltigt.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97583)