Formkrav vid köp av fastighet

FRÅGA
Hej, Jag och min pappa köpte tillsammans en hyresfastighet för något år sedan och nu ska jag och min man köpa ut honom. Måste vi skriva ett köpekontrakt eller räcker det med endast köpebrev på den sk "tillträdesdagen"? Om svaret är ja, måste vi betala någon form av handpenning eller är det även giltigt utan handpenning? Eftersom jag från start redan äger 1/2 fastigheten sedan innan bör väl rätt ifyllt vara att jag och min man ska ha 1/4 var om tanken är att jag ska äga 75% och han 25%? (Vi har köpt köpebrev/köpekontrakt på Akademibokhandeln).Mvh Hanne
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp av fast egendom regleras i 4 kap. 1§ Jordabalken (JB) och uppställer vissa formkrav för att köpet ska bli giltigt. En skriftlig köpehandling ska upprättas innehållande uppgift om fastigheten, köpeskilling, en överlåtelseförklaring samt båda parternas underskrifter. Uppfylls inte dessa krav är köpet ogiltigt (4 kap. 1 § 3 st. JB).

Vanligtvis använder man dubbla köpehandlingar, köpekontrakt och köpebrev vid fastighetsköp, vilket innebär att man har gjort förvärvets fullbordan beroende av att köpeskillingen erläggs och köpbrev därmed utfärdas (4 kap. 5 § JB). Köpebrevet fungerar därigenom som ett kvitto på betalningen. Det finns inget legalt krav på att använda dubbla köpehandlingar, utan det räcker med köpekontraktet om parterna har kommit överens om det. Köpekontraktet är således den obligatoriska handlingen.

Du har helt rätt i att eftersom du redan står som ägare till 50% och din pappa 50% så ska det av köpekontraktet framgå att du köper 25% och din man 25% av fastigheten. Andelarna redovisas sedan också i samband med att ni söker lagfart hos Inskrivningsmyndigheten, enligt vilken du ska äga 75% och din man 25%.

Tveka inte att höra av dig om det är något ytterligare du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Linn Engdahl
Fick du svar på din fråga?