Formkrav vid köp av fastighet

2016-05-31 i Köpavtal
FRÅGA
Jag blev erbjuden att köpa mark för 50000 kr. Men nu har det löftet brutits. Jag har inget skriftligt men har det inspelat. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att en försäljning av mark, det vill säga en fastighet, ska komma till stånd måste det upprättas ett skriftligt kontrakt där det bland annat framgår att fastigheten har överlåtits (4 kap 1 § jordabalken). Ett muntligt avtal om försäljning är inte giltigt. I ditt fall finns det alltså ingenting du kan göra.

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll