Formkrav vid köp av fast egendom

FRÅGA
Hej!om man har skrivit ett papper där det står att jag (namn) förbinder mig att sälja min fastighet för 500.000 kr och sedan efter ett tag ångrar sig.Och den som skulle köpa blir naturligtvis arg och ber om juridisk rådgivning. Vad gäller då? Kan man göra så?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett fastighetsköp ska vara bindande måste vissa så kallade formkrav vara uppfyllda. Avgörande blir därför om formkraven för fastighetsköp är uppfyllda.

Följande krävs för att köp av fast egendom ska vara bindande (4 kap. 1 § JB):

- Att det finns en skriftlig handling (köpehandling),

- Att köpehandlingen är underskriven av säljaren och köparen,

- Att köpeskillingen anges i köpehandlingen,

- Att objektet anges (det vill säga vilken fastighet det är fråga om) i köpehandlingen och,

- En förklaring av säljaren att fastigheten överlåtes på köparen (överlåtelseförklaring).

Om formkraven är uppfyllda är det inte möjligt att ångra försäljningen. Av det du angivit i frågan framgår det inte att köparen skrivit på handlingen. Inte heller vilken fastighet det är frågan om eller en förklaring att du överlåter fastigheten på köparen, vilket innebär att köpet inte är bindande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?