Formkrav vid försäljning av bostadsrätt

2015-10-20 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan säljaren bryta ett muntligt avtal gällande köp av bostadsrätt? Inga papper skrivna än, men allt är ok från banken. Ok:ad från hyresgästföreningen så nästan allt är klart. Alla papper blir klara samma dag som utbetalning sker från banken.
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Ett avtal är i de flesta fall juridiskt bindande oavsett vilken form avtalet har – alltså oavsett om avtalet har ingåtts muntligen eller skriftligen.

För att ett avtal om försäljning av bostadsrätt ska vara bindande ska däremot ett köpeavtal upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Dessutom ska köpeavtalet innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris (6 kap 4 § bostadsrättslagen).

I ditt fall har köpeavtalet ingåtts muntligen och avtalet är därför inte bindande, vilket innebär att säljaren inte är ålagd att sälja bostadsrätten.

Vänligen,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll