Formkrav vid fastighetsöverlåtelse

FRÅGA
Hej!Vi är 6 syskon som har ärvt en fritidsfastighet (samägande)1: Vilka "papper" krävs om jag säljer min del till övriga syskon ?2: Alternativt skänka bort min del ?3: Skall några myndigheter underrättas ?Tack på FörhandBjarne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fastigheter återfinns i jordabalken; nedan JB, se här.

Det som behövs är ett överlåtelseavtal som uppfyller formkraven i 4 kap. 1 § JB. Avtalet ska vara skriftligt. Vidare är formkraven som följer.

1. Uppgift om både säljare och köpare
2. En överlåtelseförklaring
3. Uppgift om köpeobjektet
4. En köpesumma, samt
5. Undertecknande av både säljare och köpare.

Samma formkrav som angetts ovan gäller också vid en gåvoöverlåtelse enligt 4 kap. 29 § JB.

Inga myndigheter behöver underrättas.

Vill du ha hjälp med att upprätta giltiga köpe- eller gåvohandlingar kan vi på Lawline bistå dig med detta genom vår avtalstjänst, se följande länk.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (270)
2021-02-17 Hur gör jag för att min särbo ska kunna köpa in sig i min fastighet?
2021-02-12 Kan man ångra en fastighetsförsäljning?
2021-02-08 Överlåtelse av fastighet till sambo
2021-02-06 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (89568)