Formkrav vid bestämmelse om att gåva inte ska utgöra förskott på arv?

2019-05-27 i Förskott på arv
FRÅGA
HejFick en större penninggåva (250 000 kr)av min mor 2016.Gåvobrev skrevs.2år senare gjordes ett tillägg till gåvobrevet att det inte skulle utgöra ett förtida arv.Min mor undertecknade detta o namnteckningen intygades av 2 personer.Den ena av personerna kände min moder sen många år o kände väl till hennes namnteckning men han var inte närvarande när hon skrev sin signatur .Den andra av personerna kände också min moder o skrev under i närvaro av min moder men hon hade skrivit under tidigare under dagen.Vad jag känner till är att vid gåvobrev eller tillägg finns det inga formkrav som ex.vis vid testamente.Behöver vittnena tvunget vara fysiskt närvarande eller räcker det i detta fall att ett av vittnena känner väl till namnteckningen o den andre gör det i närvaro av min moder.Gäller detta tillägg till gåvobrevet rent juridiskt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB). Vägledning har dessutom hämtats från Högsta domstolens rättspraxis.

Är tillägget till gåvobrevet juridiskt giltigt?

En arvlåtare kan fritt bestämma om en gåva till arvinge ska utgöra förskott på arv eller inte, 6 kap. 1 § ÄB. Enligt Högsta domstolens beslut i rättsfallet NJA 1941 s. 708 finns inget formkrav som behöver följas för att en sådan bestämmelse ska bli giltig. Det enda som krävs är att arvlåtarens vilja tydligt kommer till uttryck.

I din fråga framgår att den aktuella bestämmelsen utformades som ett tillägg till ett gåvobrev. Det finns ingen juridisk regel som stadgar att en sådan bestämmelse måste bevittnas för att bli giltig.

Svaret på din fråga är därför att tillägget är juridiskt giltigt under förutsättning att din mor har undertecknat det av fri vilja och fullt förstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1073)
2020-02-11 Kan förskott på arv räknas som enskild egendom?
2020-02-11 Förskott på arv
2020-02-06 Fastighetsgåva som förskott på arv
2020-02-04 Kan försäljning av en fastighet till bröstarvinge räknas som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (77210)