Formkrav testamente

2021-07-30 i Testamente
FRÅGA
Jag har ett testamente som jag skulle vilja ha hjälp med. Min fråga är om testamentet är korrekt upprättat och giltigt. Har fått en hint om att det kan vara formfel som gör att testamentet är ogiltigt. Jag kan inte bifoga testamentet här så skicka mail till mig så skickar jag det
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kommer att besvaras med hjälp av ärvdabalken (ÄB).

Formkrav testamentes giltighet

Ett upprättande av testamente är en formbunden rättshandling. Ett testamente måste uppfylla vissa specifika formkrav för att vara giltigt. Du måste ha fyllt 18 år för att upprätta ett testamente (9:1 ÄB). Testamentet ska upprättas skriftligen. I samtidig närvaro av två vittnen ska testator underteckna handlingen eller bekräfta att det är han eller hon som har skrivit under handlingen. Testamentsvittnena måste känna till att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet (10:1 ÄB).

Vittnen

Vittnena måste vara över 15 år och de får inte lida av någon psykisk störning. De får inte heller vara nära släkt med testator och/eller testamentstagarna. Exempelvis får inte en make eller sambo vara testamentsvittne.

En förmyndare, god man eller förvaltare för testamentstagaren får inte vara testamentsvittne. En ställföreträdare för testamentstagaren får inte heller vara vittne, exempelvis en ledamot i styrelsen för en förening (10:4 ÄB).

Sammanfattning

Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Det måste vara skriftligt och undertecknat vilket samtidigt måste bevittnas av två vittnen. Utöver detta finns vissa krav på vilka som får vara vittnen. Testamentet kan förvaras på valfri plats men det kan vara bra att tänka på att förvara sitt testamente på ett ställe där det inte försvinner eller att någon kan förfalska det. Testamentet kräver alltså inte någon registrering.

Om du undrar något mer specifikt är du välkommen att höra av dig igen alternativt kontakta Lawlines Juristbyrå för ytterligare rådgivning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2933)
2021-09-23 Kan man registrera testamentet någonstans?
2021-09-22 Hur gör jag tillägg i mitt testamente?
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?

Alla besvarade frågor (95801)