Krav för att få vara testamentsvittne

Jag är testamentstagare i min moster och morbrors testamente.

Kan min dotters sambo vara testamentsvittne?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I 10 kap. 4 § i ärvdabalken anges vilka krav som ställs för att testamentsvittnet ska vara "godkänt". Den som är under femton år eller lider av psykisk störning som medför att han/hon inte förstår innebörden av testamentshandlingen får inte vara vittne. Vittne får inte heller vara make, sambo, förälder, barn, syskon, styv- eller svärförälder till testatorn. Du skriver att din moster och morbror ska upprätta ett testamente och att din dotters sambo vill vara vittne till detta. Då dotterns sambo inte tillhör någon av ovannämnda kategorier går det således bra att han/hon är vittne.

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg HammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning