Krav för att få vara testamentsvittne

2015-11-30 i Testamente
FRÅGA
Jag är testamentstagare i min moster och morbrors testamente.Kan min dotters sambo vara testamentsvittne?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I 10 kap. 4 § i ärvdabalken anges vilka krav som ställs för att testamentsvittnet ska vara "godkänt". Den som är under femton år eller lider av psykisk störning som medför att han/hon inte förstår innebörden av testamentshandlingen får inte vara vittne. Vittne får inte heller vara make, sambo, förälder, barn, syskon, styv- eller svärförälder till testatorn. Du skriver att din moster och morbror ska upprätta ett testamente och att din dotters sambo vill vara vittne till detta. Då dotterns sambo inte tillhör någon av ovannämnda kategorier går det således bra att han/hon är vittne.

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93196)