Krav för att få vara testamentsvittne

2015-11-30 i Testamente
FRÅGA
Jag är testamentstagare i min moster och morbrors testamente.Kan min dotters sambo vara testamentsvittne?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I 10 kap. 4 § i ärvdabalken anges vilka krav som ställs för att testamentsvittnet ska vara "godkänt". Den som är under femton år eller lider av psykisk störning som medför att han/hon inte förstår innebörden av testamentshandlingen får inte vara vittne. Vittne får inte heller vara make, sambo, förälder, barn, syskon, styv- eller svärförälder till testatorn. Du skriver att din moster och morbror ska upprätta ett testamente och att din dotters sambo vill vara vittne till detta. Då dotterns sambo inte tillhör någon av ovannämnda kategorier går det således bra att han/hon är vittne.

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86526)