Förutsättningar för ett testamentes giltighet

2017-10-16 i Testamente
FRÅGA
Hej.Min älskade syster dog för snart två år sedan. Enda arvinge är hennes son. Vi andra syskon var omtalade i Vita arkivet men det togs aldrig med i bouppteckningen och vi blev inte kallade. Varför skriva i Vita Arkivet om det inte räknas ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person avlider kan den personens kvarlåtenskap, alltså egendom som personen ägde, fördelas mellan anhöriga på två sätt. Det ena sättet är genom arv och det andra sättet är genom testamente.

Ett testamente är bara giltigt om det är skriftligt och har undertecknats av den som avlidit. Dessutom måste två vittnen, s. k. solennitetsvittnen, vara närvarande när den som upprättat testamentet skriver under det. Detta gör att andra dokument, när bestämmelserna i lagen (Ärvdabalken 10 kap. 1 §) inte har följts, blir ogiltiga. Kraven på att testamentet måste upprättas på det här sättet är till bl.a. för att skydda barns rätt till arv och för att den som upprättar testamentet inte ska fatta några förhastade beslut.

I Vita Arkivet kan man ange sina sista önskningar eller sin sista vilja. Det kan t.ex. handla om hur den avlida ville att begravningen skulle ordnas eller om gravstenens utformning eller andra önskemål som den avlidna hade vid sin bortgång. Ett sådant dokument räknas dock inte som ett testamente. Ett testamente är till för att den avlidnas egendom ska fördelas så som den avlidna ville att den skulle fördelas. Ett testamente och Vita Arkivet är alltså två helt olika saker. Det betyder att någon som är omtalad i Vita Arkivet ändå inte får ärva, trots att den som avlidit skrivit i Vita Arkivet att den omtalade skulle få en viss sak. Det är bara genom ett giltigt testamente som någon som annars inte har rätt att ärva den avlidna kan få göra det. Den avlidnas önskningar i Vita Arkivet är inte heller juridiskt bindande.

Att man lämnar en sista önskan i Vita Arkivet kan förstås också bero på att man vill ta farväl av familj och vänner på ett så personligt sätt som möjligt. Det kan kanske röra sig om personliga hälsningar eller annat som den avlidna ville få sagt — några sista ord helt enkelt.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2932)
2021-09-22 Hur gör jag tillägg i mitt testamente?
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?

Alla besvarade frågor (95785)