Formkrav för testamente och bröstarvinges laglott

Om min far vill ge Mig hela arvet för att min bror har lånat pengar som han inte betalat tillbaka gäller då ett testamente som min far gjort o fått underskrifter på

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att din far har två bröstarvingar (barn), dvs dig och din bror.

Formkrav testamente

För att få testamentera och för att testamentet ska bli giltigt krävs det att vissa krav är uppfyllda. För det första ska den som vill testamentera bort hela eller delar av sin egendom fyllt 18 år, 9 kap 1 § ÄB. Den som testamentet är förordnat till ska vara vid liv vid testators död eller avlad vid tillfället och född vid liv, 9 kap 2 § ÄB.

Huvudregeln är att ett testamente ska upprättas skriftligen under två vittnens samtida närvaro, 10 kap 1 § ÄB. Vittnena ska skriva under testamentet för att det ska bli giltigt och de ska även känna till att det är just ett testamente de skriver under. Vem som inte kan vara vittnen till ett testamente stadgas i 10 kap 4 § ÄB. Bland dessa finns bl.a. den som är under 15 år, den som lider av psykisk störning, testatorns make eller sambo och de som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap med testatorn (barn, barnbarn, föräldrar, mor/farföräldrar osv). Inte heller svågrar/svägerskor kan vara vittnen.

För att er far ska kunna testamentera bort sin egendom krävs alltså att han följer ovan nämnda krav på ålder, att testamentestagaren är vid liv, skriftform och oberoende vittnen. Rätten att skriva ett testamente är strikt personlig och testamente kan inte upprättas genom ombud, inte heller genom förmyndare.

Det finns en undantagsregel från skriftlighetskravet för testator som är så allvarligt sjuk eller i ett så allvarligt nödläge att denne inte kan upprätta ett formenligt testamente. Dessa regler återfinns i 10 kap 3 § ÄB.

Laglott

Din far kan testamentera hela sin kvarlåtenskap till dig men din bror kommer alltid ha en lagstadgad rätt till att få ut sin laglott, 7 kap 1 § ÄB. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten. Under förutsättning att ni enbart är två bröstarvingar är er arvslott hälften vardera av er fars kvarlåtenskap, 2 kap 1 § ÄB. För att illustrera detta ger jag här ett enkelt exempel: Er fars kvarlåtenskap är 100 kr. Din och din brors arvslott är 50 kr vardera och laglotten blir alltså då 25 kr vardera.

Om er far testamenterar hela kvarlåtenskapen till dig har din bror rätt att påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB och kommer på så sätt få rätt till sin laglott ur kvarlåtenskapen.

En bröstarvinge är dock alltid skyldig att räkna av eventuella förskott på arv från laglotten, 7 kap 2 § ÄB. Gåvor från arvlåtaren (i ert fall eran far) till bröstarvinge är enligt svensk arvsrätt förskott på arv om inte något annat har angetts i gåvohandlingarna, 6 kap 1 § ÄB. För att en gåva inte ska utgöra förskott på arv måste detta uttryckligen ha förordnats i gåvohandlingen.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000