Formkrav för testamente

2017-08-04 i Testamente
FRÅGA
HejJag har tidigare fått väldigt bra svar från Er. Det är så att jag har skrivit ner ett testamente och undrar om någon hos Er bara kan se om det är korrekt utformat.Kan jag maila det till er?Bästa hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du återigen har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Tyvärr måste jag gällande sådana ärenden hänvisa dig till vår juristbyrå, som är de som sköter sådana spörsmål. Däremot kan jag ge dig tips på vad du måste ha med i ditt testamente för att det ska vara giltigt och därefter kan du ju försöka se efter om ditt testamente stämmer överens med de punkter som jag nedan ställer upp.

Reglerna om testamente finns i 10 kap Ärvdabalken (här).

Nedan finner du formkraven enligt 10 kap 1 § Ärvdabalken:

Formkraven

Testamentet måste:

- Upprättas skriftligen,
- Bevittnas av två vittnen
- Testatorn (dvs. du) måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande
- Vittnena ska skriva under testamentet
- Vittnena ska förstå att det är ett testamente som de skriver under för, men de behöver däremot inte veta om innehållet i själva testamentet.

Dessa krav måste uppfyllas för att testamentet ska bli giltigt och fullständigt.

Vittnena

Vad som vidare är att rekommendera är att vittnena uppger fullständiga kontaktuppgifter, yrke samt personnummer i testamentet, så att dessa är lätta att identifiera i efterhand. Enligt praxis kan vittnena spela en väldigt stor roll om någon skulle påstå att testamentet är ogiltigt, då vittnena är en garanti för att allt har gått rätt till.

Krav på vittnena

Alla får inte lov att vara vittnen. Nedan kan du se vilka personer som inte får lov att vara vittnen.

Vittnet får inte:

- vara under 15 år

- sakna insikt i bevittningens betydelse på grund av psykisk störning
- vara gift eller sambo med testator
- vara syskon eller gift med syskon till testator
- släkt med testator i rätt upp eller nedstigande led (förälder, barn).

Hoppas du har fått svar på din fråga och önskar du kontakt av vår juristbyrå så kan du mejla mig på johan.hakansson@lawline.se.

Allt gott,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2978)
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97671)