Formkrav för testamente

2017-06-30 i Testamente
FRÅGA
Hej !jag har några frågor, 1. Två oberoende vittnen skall bevittna underskriften för testamente samtidigt och får inte vara direkt eller indirekt arvstagare. Räcker det med namnteckningar? Behövs namnförtydling (xxxx).??2. Pratade med en gammal jurist (EJ TESTAMENTE, bankärenden) SOM ÄR 90 ÅR. Han pratade om arbetstitel och annat. Det spelar ju ingen roll vad man jobbar med, en arbetslös, pensionär, förtidspensionär, studerande (18 år eller äldre) kan ju likaväl bevittna som någon med jobb.3. Adress, telefon, personnr behövs väl inte??. Tanken är ju att det skall träda i kraft om 0-50 år. Vittnena är förmodligen redan bortgångna då sen länge.3. Man spårar väl aldrig vittnen och frågar "skrev du på detta" för 30 år sedan (om de skulle vara i livet) ?Dessutom byter folk både adress och telefonnr kors o tvärs i dagens samhälle, så det är inaktuellt ganska snabbt och helt oväsentligt..Hittat mallar 1 bara namn 2. namn, personnr 3. namn person, adress etc4. Även om lagen ändras till det sämre måste ett redan skrivet testamente gälla, om de uppfyllde kraven vid tidpunkten för upprättande och bevittnande.Dåligt men tydligt EX: om det räcker med bara namn idag 2017. Det upprättas med två namnunderskrifter. 2030 ändras lagen så att adress skall vara med, då måste måste väl dagens gälla ändå. Om det däremot skrivs ett nytt 2031 så måste det uppfylla kraven då. Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Vad krävs för ett giltigt testamente?
De s.k. formkrav som måste följas för att ett testamente ska vara giltigt återfinns i ärvdabalken (ÄB) 10 kap. 1 §, se här. Där uppställs följande krav:

(1) testamentet ska upprättas skriftligt,

(2) två av varandra oberoende vittnen ska bevittna upprättandet,

(3) testatorn måste underteckna testamentet när vittnena är närvarande,

(4) vittnena ska underteckna med sin namnteckning, och

(5) vittnena ska känna till att det är fråga om ett testamente, däremot behöver de ej känna till dess innehåll.

Dessa formkrav är stränga och om de inte är uppfyllda föreligger i regel inget giltigt testamente. Om de är uppfyllda föreligger å andra sidan ett giltigt testamente.

Praktiska anvisningar
Utöver dessa formella krav finns även praktiska anvisningar i ÄB 10 kap. 2 § (se här). Där anges bl.a. att testamentsvittnena bör ange sin adress och deras yrken. De utgör inga krav för testamentets giltighet, men om de efterföljs underlättar det vid en eventuell tvist om testamentets innehåll eller giltighet. Sådan information tas alltså med för att saken ska kunna bevisas vid en klandertalan och rekommenderas att ta med, det är dock ej nödvändigt.

Även om lagändringar skett sedan testamentet upprättats, gäller testamentet i dess ursprungliga innehåll om det ej ändras.

Hoppas du med detta fick svar på din fråga.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97574)