Formkrav för parkeringsanmärkningar

2015-04-30 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej,Jag har fått en påminnelse om "Erinran att betala felparkeringsavgift". Av p-boten framgick dock aldrig hur eller när jag skulle betala den. Jag har alltså inte haft någon möjlighet att betala den.Min fråga är nu vilka uppgifter måste finnas med på en p-bot för att den skall uppfylla gällande krav? Och är det möjligt att betrakta en p-bot som ogiltig om den inte uppfyller vissa formkrav?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Transportstyrelsen är den myndighet som tar emot frågor och sköter administration av parkeringsanmärkningar, såvida det inte är ett privat parkeringsbolag som utfärdat parkeringsanmärkningen. Vid oklarheter vad gäller parkeringsanmärkningen är ett första steg därför att kontakta transportstyrelsen eller det privata parkeringsbolag som utfärdat parkeringsanmärkningen.

Vad som gäller parkeringsanmärkningar regleras i lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Den som parkerar fel blir skyldig att betala en felparkeringsavgift (2 §). Parkeringsanmärkningen som då utfärdas ska innehålla en uppmaning att inom viss tid betala en fastställd felparkeringsavgift (5 §).

Betalas inte en felparkeringsavgift inom denna tid, ska fordonets ägare påminnas om betalningsansvaret och uppmanas att betala avgiften inom viss tid. Betalas avgiften inte efter denna uppmaning, höjs avgiften. Betalas avgiften fortfarande inte överlämnas ärendet till kronofogden (6 §). Det är fordonets ägare som ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas i tid (4 §).

Det finns föreskrifter om vilka uppgifter en parkeringsanmärkning ska innehålla. Transportstyrelse har meddelat föreskrifter om detta, se TFS 2012:115. Här framgår att en parkeringsanmärkning bland annat ska innehålla information om betalning och vad som händer när betalning uteblir. Information om hur du ansöker om rättelse eller bestrider betalningsansvar ska också framgå.

När du fått en parkeringsanmärkning kan du ansöka om rättelse eller bestrida betalningsansvaret. Bestrida betalningsansvaret gör du om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning (9 §). Ett bestridande av betalningsansvar gör du genom denna blankett på polisens hemsida. En ansökan om rättelse ska du göra om parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, t.ex. att fel fordonsfabrikat är angivet (8 §). Detta ska dock ske ett par dagar från det att du fått parkeringsanmärkningen, och även detta görs hos polisen.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du anser att parkeringsanmärkning är felaktig, ska den betalas (7 §). Skulle det senare visa sig att parkeringsanmärkningen var felaktig får du helt enkelt pengarna tillbaka.


Det du bör göra är att betala parkeringsanmärkningen innan avgiften höjs, och därefter, om du tycker att du fått den på fel grunder eller att den är fel på annat sätt bestrida betalningsansvaret eller ansöka om rättelse.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Tveka inte att höra dig igen om du har ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (403)
2020-06-30 Bestrida parkeringsböter?
2020-06-30 Parkeringsbot till följd av felskrivning vid betalning av parkering - hur går man tillväga?
2020-06-26 Har man rätt till ersättning för nedlagd tid?
2020-06-25 Var får man parkera?

Alla besvarade frågor (81716)