Formkrav för köp av fast egendom

FRÅGA
Om dn undersköterska blir erbjuden att köpa ett hus av en patient för halva priset är detta då ok enligt lagen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga gäller köp av fast egendom, blir Jordabalken (JB) tillämplig för att utreda din fråga.

För att ett köp av fast egendom ska bli giltigt krävs det att formkraven för fastighetsköp i 4 kap. 1 § JB är uppfyllda, vilka är:

- Det ska vara en skriftlig köpehandling där det framgår tydligt att säljaren vill överlåta fastigheten till köparen och att köparen vill ha fastigheten. Således är inte muntliga avtal av köp av fast egendom giltiga.

- Det ska framgå i köpehandlingen vad det är för objekt (fastighet) som köpet handlar om. Här är det vanligt att använda sig av fastighetsbeteckning för att vara så specifik som möjligt.

- I köpehandlingen ska köpeskillingen framgå – det vill säga vad fastigheten kostar. Viktigast är att totalsumman framgår.

- Köpehandlingen ska vara underskriven av båda parter, köpare och säljare.

Köp av fast egendom som inte uppfyller dessa formkrav är ogiltiga, vilket också innebär att löfte om framtida affärer av fast egendom är ogiltiga, enligt 1 § 3 st Avtalslagen (AvtL). Anledningen till att ovan nämnda formkrav ska vara uppfyllda för ett godkänt fastighetsköp beror på att lagen vill skydda parterna, det vill säga köpare och säljare. Detta eftersom fastighetsköp vanligtvis rör sig om mycket pengar, men också för att tydliggöra vem som äger fastigheten med tillhörande information i register.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå AA13 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-27 13:38
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (219)
2019-08-28 Hur kan jag säga upp hyresgästen till min privata villa?
2019-08-27 Hur häver vid fastighetsförsäljningen och hur mycket ränta kan vi kräva?
2019-08-26 Formkrav för köp av fast egendom
2019-08-25 Kan vi ge tillbaka en del av en fastighet?

Alla besvarade frågor (72914)