Formkrav för köp av fast egendom

FRÅGA
Om dn undersköterska blir erbjuden att köpa ett hus av en patient för halva priset är detta då ok enligt lagen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga gäller köp av fast egendom, blir Jordabalken (JB) tillämplig för att utreda din fråga.

För att ett köp av fast egendom ska bli giltigt krävs det att formkraven för fastighetsköp i 4 kap. 1 § JB är uppfyllda, vilka är:

- Det ska vara en skriftlig köpehandling där det framgår tydligt att säljaren vill överlåta fastigheten till köparen och att köparen vill ha fastigheten. Således är inte muntliga avtal av köp av fast egendom giltiga.

- Det ska framgå i köpehandlingen vad det är för objekt (fastighet) som köpet handlar om. Här är det vanligt att använda sig av fastighetsbeteckning för att vara så specifik som möjligt.

- I köpehandlingen ska köpeskillingen framgå – det vill säga vad fastigheten kostar. Viktigast är att totalsumman framgår.

- Köpehandlingen ska vara underskriven av båda parter, köpare och säljare.

Köp av fast egendom som inte uppfyller dessa formkrav är ogiltiga, vilket också innebär att löfte om framtida affärer av fast egendom är ogiltiga, enligt 1 § 3 st Avtalslagen (AvtL). Anledningen till att ovan nämnda formkrav ska vara uppfyllda för ett godkänt fastighetsköp beror på att lagen vill skydda parterna, det vill säga köpare och säljare. Detta eftersom fastighetsköp vanligtvis rör sig om mycket pengar, men också för att tydliggöra vem som äger fastigheten med tillhörande information i register.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (247)
2020-07-04 Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
2020-05-29 Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?
2020-05-06 Vill köpa en fastighet som dock har hyresgäster som jag först vill ha bort. Vad kan man göra?
2020-04-30 Hur gör man för att köpa in sig i en fastighet?

Alla besvarade frågor (82601)