Formkrav för köp av bostadsrätt

2017-11-17 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vad är kravet när man skall köpa bostadsrätt, vad gäller övre åldersgräns.Aktuellt är att det börjar bli för många äldre människor i vår förening redan när man efterfrågar om att hyra. många förfrågningar har vi från allt från +90 åringar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett köp av en bostadsrätt ska vara giltigt ska det upprättas skriftligt och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om vilken lägenhet som köpet avser samt lägenhetens pris (6 kap. 4 § bostadsrättslagen (BRL)).

En bostadsrätt får även endast upplåtas till en köpare som är medlem i bostadsrättsföreningen (1 kap. 3 § BRL). Om köparen vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen anses köpet ogiltigt (6 kap. 5 § BRL).

Fråga om att anta en medlem i bostadsrättsförening ska avgöras av föreningens styrelse med hänsyn till bland annat de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar (2 kap. 1 § BRL). Den som har köpt en bostadsrätt får dock inte vägras inträde i bostadsrättsföreningen om de villkor för medlemskap som anges i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta köparen som bostadsrättshavare (2 kap. 3 § BRL)

Som svar på din fråga anges det inte i lagen någon övre åldersgräns för att köpa en bostadsrätt. Att en köpare är runt 90 år borde inte heller ses som ett godtagbart skäl till att neka medlemskap i en bostadsrättsförening.

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1254)
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?
2021-11-17 Lägenhet avviker från förhandsavtal - vilka rättigheter finns?
2021-11-14 Får jag bedriva näringsverksamhet i min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97358)