Formkrav för giltigt testamente

2015-11-23 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo ska skriva ett testamente för att få ärva varandra. Vilka krav finns för vad som ska finnas med i testamentet för att det ska bli giltigt? Har skrivit ett testamente med utformningen: " Inbördes testamente mellan x och y som sambor med varann.Vi är överens om och bestämmer följande: Den av oss, som överlever den andre, ska få all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bägges våra arvingar enligt lag."Det finns dessutom ort, datum, underskrift från x & y, två vittnen med underskrift, namnförtydligande och personnummer. Med vänlig hälsning, Dorentina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om upprättande av testamente finns i ärvdabalkens 10 kap. 1 § innehåller formkraven för ett testamentes giltighet. Det stadgas att testamentet ska upprättas skriftligen, i närvaro av två vittnen, samt undertecknas av testator. I 4 § regleras vem som får vara vittne. För att få vara vittne får man inte vara yngre än 15 år och inte lida av någon psykisk störning som i sin tur medför att man inte förstår innebörden av testamentshandlingen. Vittnet får inte heller vara sambo, make, förälder, syskon, barn eller styv-/svärförälder till testarn. Alla dessa krav måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt.

Välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2594)
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?
2020-09-14 Hur ändrar jag mitt testamente?

Alla besvarade frågor (84107)