Formkrav för giltigt testamente

Hej!

Jag och min sambo ska skriva ett testamente för att få ärva varandra. Vilka krav finns för vad som ska finnas med i testamentet för att det ska bli giltigt?

Har skrivit ett testamente med utformningen: " Inbördes testamente mellan x och y som sambor med varann.

Vi är överens om och bestämmer följande: Den av oss, som överlever den andre, ska få all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bägges våra arvingar enligt lag."

Det finns dessutom ort, datum, underskrift från x & y, två vittnen med underskrift, namnförtydligande och personnummer.

Med vänlig hälsning, Dorentina

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om upprättande av testamente finns i ärvdabalkens 10 kap. 1 § innehåller formkraven för ett testamentes giltighet. Det stadgas att testamentet ska upprättas skriftligen, i närvaro av två vittnen, samt undertecknas av testator. I 4 § regleras vem som får vara vittne. För att få vara vittne får man inte vara yngre än 15 år och inte lida av någon psykisk störning som i sin tur medför att man inte förstår innebörden av testamentshandlingen. Vittnet får inte heller vara sambo, make, förälder, syskon, barn eller styv-/svärförälder till testarn. Alla dessa krav måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt.

Välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg HammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”