Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift

2021-11-04 i Formkrav
FRÅGA
Framtidsfullmakt? Hur ska den vara skriven för att hålla rent juridiskt? Måste den t.ex bevittnas eller det räcker med fullmaktgivarens underskrift? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag om framtidsfullmakter (LFF).

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall fullmaktsgivaren av någon anledning inte längre har förmågan att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (LFF 1 §).

Framtidsfullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter (LFF 2 §).

Formkrav för en framtidsfullmakt

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs att vissa förutsättningar, dvs. formkrav, är uppfyllda.

Fullmakten ska vara skriftlig och två vittnen ska samtidigt närvara när fullmaktsgivaren skriver under fullmaktshandlingen eller så ska fullmaktsgivaren intyga för de två vittnena att han eller hon har skrivit under fullmakten (LFF 4 §). Det gäller alltså antingen att fullmaktsgivaren skriver under fullmakten samtidigt som de två vittnena närvarar, eller att fullmaktsgivaren kan intyga för vittnena i efterhand att han eller hon har skrivit under handlingen. Även om vittnena inte närvarar när fullmakten skrivs under, utan att intygande sker i efterhand, så måste fullmaktvittnena bestyrka fullmaktsgivarens namnteckning genom sina underskrifter och bekräfta att de har kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt.

Det räcker alltså inte med endast fullmaktsgivarens namnskrift. Därutöver kan det uppstå bevissvårigheter om vittnena ska intyga i efterhand, med risk att framtidsfullmakten ogiltigförklaras. Det kan därmed anses vara bättre att bevittnandet sker samtidigt som fullmaktsgivaren skriver under fullmakten.

Fullmaktshavaren får inte vara ett av vittnena. Ett vittne får inte heller vara under 15 år eller ha en psykisk störning som innebär att personen saknar insikt om vittnesbekräftelsen. Fullmaktsgivarens make, sambo eller släktingar och svågers i rätt upp- och nedåtstigande led (t.ex. föräldrar, barn, svär- och styvföräldrar, styvbarn) eller syskon får inte heller bevittna en framtidsfullmakt.

Därutöver finns det vissa krav om vad som ska framgå av framtidsfullmakten (LFF 5 §):

1. att det är en framtidsfullmakt,

2. vem eller vilka som är fullmaktshavare

3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och

4. vilka övriga villkor som gäller

Alla formkrav är högt ställda, men det finns inget krav på att någon behöver granska framtidsfullmakten. Det kan dock vara bra att en jurist granskar fullmakten för att vara säker på att fullmakten uppfyller formkraven. Annars finns det som sagt en risk att framtidsfullmakten ogiltigförklaras.

Sammanfattning

Det finns ett antal olika formkrav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig och hålla rent juridiskt. Fullmakten måste vara skriftlig och två vittnen ska samtidigt närvara när fullmaktsgivaren skriver under fullmaktshandlingen eller så ska fullmaktsgivaren intyga för de två vittnena i efterhand att han eller hon har skrivit under fullmakten. Det räcker alltså inte med endast fullmaktsgivarens namnskrift. Fullmaktvittnena ska genom sina underskrifter bestyrka fullmaktsgivarens namnteckning och bekräfta att de har kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt. Därutöver finns vissa formkrav om vad som ska framgå av själva framtidsfullmakten.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (181)
2022-01-18 Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

Alla besvarade frågor (98576)