Formkrav fastighetsförsäljning

2017-01-29 i Köpavtal
FRÅGA
Jag är 1/3 delägare i ett fritidshus tillsammans med två syskon. Jag vill vill köpa ut en av mina syskon.Vi är helt överens, det finns inga lån, skulder eller andra hinder. Ett lagligt kontrakt behöver skrivas, det är egentligen allt. Hur upprättas detta på enklast möjliga vis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

För att ett fastighetsköp ska vara giltigt måste avtalet och alla villkor därtill vara skriftliga. Köpehandlingarna består av dels köpekontrakt och köpebrev. Kontraktet ska skrivas under av parterna och bland annat ska det framgå vad köpeskillingen är, vilken fastighet som avses samt överlåtelseförklaring. Redan vid undertecknandet av köpekontraktet är man bunden till avtalet. Köpebrevet är mer ämnat att vara en slags kvittens när köpeskillingen erlagts.

Det absolut smidigaste sättet att skriva juridiskt korrekta köpehandlingar är att använda sig av Lawlines avtalstjänster där du enkelt får skräddarsydda avtal upprättade online. Tjänsten för fastighetsöverlåtelseavtal hittar du här.

Lycka till!

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?