Formella krav vid köp av (grannens) mark

2020-08-06 i Köpavtal
FRÅGA
HejJag ingick ett muntligt avtal med en markägare om att få köpa lite skog runt vårt hus. Kostnaden var 100 000 kr. + moms.När avtalet ingicks fanns 2 vittnen på plats.Ej släkt eller dylikt.Några dagar efter handslaget säger markägaren att avtalet inte gäller utan han ska istället avverka. Vad gäller i ett sådant fall för mig.Kan jag hävda att avtalet ska gälla.De som var vittnen ställer gärna upp och vittnar till min fördel.Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att du menar att du skulle köpa marken som skogen stod på. Det korta svaret är att överlåtelsen inte är giltig. Dels på grund av att köpehandlingen inte var upprättad på ett korrekt sätt. Dels eftersom fastighetsreglering av det slag du beskriver även kräver tillstånd från Lantmäteriet.

Köp av fastighet

Mark utgör fast egendom. Vid köp av fast egendom finns en del krav på hur överlåtelsen ska gå till. Uppfylls inte dessa krav betraktas inte överlåtelsen som giltig (4 kapitlet 1 § Jordabalken). De formella kraven är följande:

1)Avtalet ska vara skriftligt2)Avtalet ska undertecknas av både säljare och köpare3)I avtalet ska det finnas uppgift om köpeskilling och köpeobjektet (Exv. Fastighetens registerbeteckning)4)En mening som förklarar överlåtelsen

Kan jag köpa en del av grannens mark?

Är det som jag tror att du endast ville köpa en del av grannens mark för att slå ihop med den egna fastigheten finns ytterligare krav. För att köpet ska vara giltigt krävs då även att ansökan om fastighetsreglering görs inom 6 månader från köpet (4 kapitlet 7 § Jordabalken).

För att köpa upp en del av grannens mark måste det alltså ske en så kallad fastighetsreglering. En sådan reglering görs på begäran hos Lantmäteriet som även beslutar i frågan (4 kapitlet 8 § Fastighetsbildningslagen).

Slutligen

Tyvärr är det så att köpet du ingått inte är giltigt så det inte uppfyller de formella krav som finns. Löften är inte bindande i fastighetsrättsliga sammanhang. Du har då naturligtvis ingen skyldighet att betala köpeskillingen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,
My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (190)
2021-01-14 Behöver man ange sitt personnummer för ett giltigt fastighetsköp?
2020-12-30 Vad som krävs för en giltig fastighetsförsäljning
2020-12-08 Ska säljare stå för avlägsna garderober från bostadsrätten?
2020-11-13 Vad krävs för att överlåta en bostadsrätt eller ägarlägenhet som gåva?

Alla besvarade frågor (88082)