Förmånstagarförordnande och dödsbo

FRÅGA
Hej !Min syster har dött.Hon var gift med två barn.Ett särkullebarn en dotter.Han får ut många försäkringar nu !Ska det ingå i dödsboet ?Så min systerdotter kan få del av allapengar eller tillfaller allt till styvpappan ?Hon bor på Irland, kan inte flyga hit, kan jag vara ett ombud till dotternMvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Försäkringar där det framgår vem som ska vara förmånstagare vid den försäkrades död ingår inte i dödsboets behållning (se exempelvis 14 kap. 7 § 1 stycket Försäkringsavtalslagen (FAL)). Det framgår av förmånstagarförordnande vem som är förmånstagare. Ofta är det make/maka. Försäkringar utan förmånstagarförordnande kan dock i ingå dödsboet.

Det finns när det gäller personförsäkringar som omfattas av Försäkringsavtalslagen möjligheter att begära jämkning av ett förmånstagarförordnande om resultatet av det skulle leda till att det är oskäligt mot bröstarvingen, det vill säga dottern i detta fall (14 kap. 7 § 2 stycket FAL).

Vanligtvis är det jurister som agerar ombud, men det finns inget som hindrar att du är ombud för din systerdotter. Det regleras i Rättegångsbalken (RB) 12 kap. 1 §. Det krävs dock att du är lämplig för uppdraget (12 kap. 2 § RB).

Då jag inte vet exakt vad det rör sig om för försäkringar är det svårt att vara mer specifik än så här. Hoppas du ändå fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88253)