Förmånstagare till kapitalförsäkring

2016-09-18 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag har en kapitalförsäkring i mitt namn, med frugan som förmånstagare.Så om jag dör först, så får hon kapitalförsäkringen, och den blir ingen del i bodelningen, eller hur!Men om frugan dör först, ingår, då kvarstår kapitalförsäkringen i min ägo, eller hur?Om något av dessa påståenden inte stämmer måste vi göra något åt saken.MVH Per-Olof Norberg
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din fru är den förste som avlider sker en bodelning och kapitalförsäkringen ska då (förutsatt att inget äktenskapsförord finns) ingå i bodelningen såsom äktenskapsgods. Om du är den förste som avlider finns det en risk att övriga eventuella arvingar har rätt till del av kapitalförsäkringen trots ett förmånstagarförordnande, detta framgår av praxis från Högsta domstolen (se NJA 2013 s. 736). Om kvarlåtenskapen genom kapitalförsäkringen minskats med en fjärdedel till nackdel för övriga arvingar finns således risk att kapitalförsäkringen ska ingå i bodelningen i alla fall.

Så som jag tolkar din fråga så önskar du att kapitalförsäkringen utgör respektive makes enskilda egendom beroende av vem som först avlider (dvs. försäkringen ska helt undantas från bodelning). Det krävs i så fall att ni har reglerat detta, antingen i ett testamente med förordnande om att kapitalförsäkringen ska utgöra den andre makens enskilda egendom (se 7:2 punkt 3 och 4 äktenskapsbalken) eller annars genom ett äktenskapsförord. Jag skulle rekommendera att ni reglerar det både genom ett äktenskapsförord och genom testamente.

Om du önskar hjälp med att upprätta äktenskapsförord eller testamente så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här eller klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (392)
2021-01-05 Hur gör jag för att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom?
2020-12-02 Vem ärver enskild egendom?
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?
2020-11-08 Hur undviker jag att mina tillgångar ska omfattas av min makes barns laglott?

Alla besvarade frågor (88106)