Förmånstagare livförsäkring - sambo - definition och arvsrätt

2015-06-21 i Sambo
FRÅGA
Hej! Min fråga rör sambos och livsförsäkringar. Min pappa hade en tjej som flyttade till Sverige och fick svenskt medborgarskap och blev folkboförd på hans adress men efter ungefär 6 månader så gjorde de slut och hon flyttade tillbaka till sitt hemland. Hon har inte bott hos honom och de har inte haft kontakt på över ett år. Nu är min pappa allvarligt sjuk och vill se över sin livsförsäkring och där står det att maka/sambo ärver i första hand och barn i andra hand. Då hon fortfarande är folkbokförd på hans adress är han orolig att hon ska ärva hans pengar om han skulle gå bort. De hade inte skrivit något samboavtal mellan sig när de flyttade ihop men i hennes medborgarskaps ansökan blev hon inskriven som sambo hos honom. Om han skulle gå bort, skulle då försäkringsbolaget räkna henne som sambo trots att de inte har haft kontakt på över ett år fast hon är fortfarande folkbokförd på hans adress? Vad ska man göra för att försäkra sig om att hon inte ärver något?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Vad du menar med att sambon ska ärva livförsäkringen, tolkar jag som att det framgår av hans livförsäkring att det är sambo/maka som är förste förmånstagare och att ni barn i andra hand står angivna som förmånstagare.

Vad din pappas försäkringsbolag avser med begreppet sambo beträffande livförsäkringar kan du möjligen utläsa närmare direkt ur försäkringsvillkoren, alternativt tillämpar försäkringsbolagen en egen tolkning utifrån sambolagens definition av begreppet sambo. Sambolagen (SamboL) hittar du (här)

I 1 § i SamboL definieras begreppet sambo, och där framgår det att det med sambo avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.

I det här fallet bor de inte tillsammans längre, men är folkbokförda på samma adress. Samma folkbokföringsadress anses annars som en presumtion för att ett samboförhållande föreligger om samborna är folkbokförda på samma adress, och då är det den som påstår att de inte längre finns ett samboförhållande som ska bevisa att så inte är fallet.

Här bor de inte tillsammans överhuvudtaget längre, men har gjort det under en period, och är fortfarande folkbokförda på samma adress. Men de är inte stadigvarande boende tillsammans, lever inte i ett parförhållande längre och har inget gemensamt hushåll, vilket i vart fall inte uppfyller definitionen för att ett samboförhållande föreligger i sambolagens mening. Vad som däremot inryms i försäkringsbolagets definition av begreppet sambo är svårt för mig att svara på, men det brukar göra en tolkning utifrån sambolagens definition. Enklast är att läsa försäkringsvillkoren eller att kontakta försäkringsbolaget för att ta reda på vad som avses med sambobegreppet just i det här fallet.

Vad gäller att hon fortfarande är folkbokförd på din pappas adress, så är det Skatteverket som är ansvariga för folkbokföringsfrågor, och bor hon inte längre där, och hon inte längre ska vara folkbokförd där så kan din pappa som bor på adressen kontakta Skatteverket och förklara att hon inte längre bor där för att få Skatteverket att ändra hennes folkbokföringsadress.

Vad gäller arv så har en sambo ingen annan laglig arvsrätt, men kan precis som du beskrivit vara förmånstagare till livförsäkringar, och såklart ärva genom testamente.

Vill din pappa inte längre att hon ska stå som förmånstagare oavsett huruvida hon anses som hans sambo eller ej så kan han kontakta försäkringsbolaget för att ändra förmånstagare till sin livförsäkring.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, och har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81779)