Förmånstagare av försäkring

En släkting har skrivit testamente till förmån för syskonbarn. All hen's egendom skall dessa få. Hen är ogift och saknar barn. Hen's gamla förälder lever som hen är osams med och vill att vederbörande ej skall få någon del i hen's bo. Det finns ett antal försäkringar som hen har, vilka tillfaller dessa om ej hen tagit aktivt val med förmånstagare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förmånstagare är den eller de personer som försäkringsbeloppet från den aktuella försäkringen betalas ut till. Har man inte gjort ett aktivt val om vem som ska vara förmånstagare så betalas beloppet ut enligt ett generellt förmånstagarförordnande. Ordningen kan till exempel vara make, sambo och sedan arvingar. Hur betalningsordningen ser ut beror på villkoren i den aktuella försäkringen.

För att veta vem/vilka som försäkringsbeloppet tillfaller när inget val gjorts måste man alltså titta på försäkringsvillkoren i försäkringarna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning