FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning18/02/2015

Förmånsrätter/ Begravnings- och bouppteckningskostnader

Hej.

Vad menas med att "Begravnings- och bouppteckningskostnader brukar dock anses ha företräde framför andra skulder"? Se länk nedan för mer info.

Undrar eftersom min mor hade skulder på Kronofogden och efter hennes död beslutade dom att göra utmätning av hennes hennes pengar på banken som var tänkta till begravnings- eller bouppteckningskostnader. Alltså då har dessa kostnader ingen företräde även fast detta skrivs på ex. på Konsumenternas. Detta uppfattar jag motsägelsefullt eftersom KF trots gör utmätning. Stämmer inte det att begravnings- och bouppteckningskostnader har företräde?

http://bankforsakring.konsumenternas.se/spara/rattigheter-och-skyldigheter/dodsbo/nar-dodsboets-pengar-inte-racker-till

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Precis som framgår av den hemsida du hänvisat till så tas, när tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala både för begravningen och alla räkningar och skulder, ledning från de regler som gäller när ett dödsbo försätts i konkurs, dvs. förmånsrättslagen, du kan läsa lagen i sin helhet https://lagen.nu/1970:979. Vid en konkurs har begravnings- och bouppteckningskostnader så kallad allmän förmånsrätt, vilket betyder att de ska betalas före andra "vanliga" skulder, detta följer av 10 §. Det finns däremot även särskilda förmånsrätter, se paragraferna 3 a - 9 § §. Dessa särskilda förmånsrätter har företräde framför allmänna förmånsrätter, vilket framgår av 15 §. Det kan därför ha varit så att det fanns skulder med särskild förmånsrätt, vilka har företräde framför de med allmän förmånsrätt. Jag hoppas att svaret var till din hjälp.

Måns GottfriesRådgivare
Hittade du inte det du sökte?