Förmånsbeskattning vid utverkad förmån

2016-09-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej.Jag jobbar på ett försäkrings företag Trygg-hansa och nu är det så att dem har erbjudit min fru att teckna försäkrings hos dem till ett mycket förmånligt pris som alltså understiger Trygg-hansas vanliga premier. Det jag nu undrar är om detta kan få skatterättsliga konsekvenser för mig eller min fru?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen; nedan IL, se här.

När en närstående till en anställd åtnjuter en förmån (t.ex. låga premier) uppkommer frågan vem som ska beskattas. Om frågan gäller makar beskattas i regel den anställde, något som framkommer i bl.a. "Traktormålet" RÅ 1989 ref. 57. Det avgörande för beskattningsfrågan är om den anställde utverkat förmånen av sin arbetsgivare genom sitt anställningsförhållande och att det finns en grund till att den anställde låtit någon annan åtnjuta förmånen. Samma resonemang bör kunna appliceras på ett det indirekta förhållande som här då det är din fru som är den som faktiskt åtnjuter förmånen. Mot bakgrund av detta kommer du förmodligen att beskattas för transaktionen som en tjänsteinkomst, 10:1 och 11:1 IL. Förmånsvärdet kommer att motsvara mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och vad din fru betalar för premien, se 61:2 IL.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (551)
2021-04-03 Behöver man skatta i Sverige på vinst i annat land?
2021-03-31 Måste man deklarera hos Skatteverket köp av fastighet i utlandet?
2021-03-29 Hur kan man anmäla svartjobb?
2021-03-29 Hur sker beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt genom bodelning och kan Skatteverkets beslut överklagas?

Alla besvarade frågor (91260)