Förlust av svenskt medborgarskap

Min dotter har dubbelt medborgarskap, svenskt och Filippinskt.

Vi bor på Filippinerna och har fått besked om att vid 18 års ålder måste hon söka om förlängt svenskt medborgarskap. Min fråga är : Vad är kraven på att få förlängt medborgarskap?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad som krävs för att en person bosatt utanför Sverige ska beviljas förlängt svenskt medborgarskap

Din fråga regleras i lagen om svenskt medborgarskap (MedbL)

Svenskt medborgarskap kan preskriberas vid 22 års ålder om det saknas tillräcklig anknytning till Sverige

En svensk medborgare kan få sitt svenska medborgarskap preskriberat vid 22 års ålder. Vad som menas med att medborgarskapet preskriberas är att personen automatiskt förlorar sitt svenska medborgarskap. Förutsättningar för att en svensk medborgare ska förlora sitt svenska medborgarskap är att personen är född utomlands, aldrig haft hemvist i Sverige och att han eller hon inte har varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet (14 § första stycket MedbL). En ansökan kan göras innan 22 års ålder om att få behålla sitt svenska medborgarskap. Under förutsättning att ansökan beviljas förloras inte det svenska medborgarskapet (14 § andra stycket MedbL). En person som inte är medborgare i något annat land än Sverige kan inte förlora sitt svenska medborgarskap (14 § fjärde stycket MedbL). Det är migrationsverket som tar emot och behandlar ansökningar om förlängt medborgarskap (22 § MedbL).

I motiven till MedbL anger den svenska regeringen syftet med bestämmelsen om preskription av svenskt medborgarskap. Syftet är att "förhindra att barn till utlandssvenskar får behålla sitt svenska medborgarskap i flera generationer trots att samhörigheten med Sverige gått förlorad. Ett svenskt medborgarskap bör grunda sig på någon form av anknytning till Sverige som inte ligger alltför långt tillbaka i tiden" (Prop 1999/2000:147 s 55f.).

Avslutningsvis innebär detta att det är möjligt att din dotter förlorar sitt svenska medborgarskap, eftersom hon också har ett filippinskt medborgarskap. Tyvärr kan jag inte ge något exakt svar på vad som krävs för att din dotter ska beviljas förlängt svenskt medborgarskap. Det är migrationsverket som gör den bedömningen. Det jag kan säga är att om din dotter är född på Filippinerna och har bott där under hela sitt liv måste hon kunna bevisa att hon varit i Sverige under förhållanden som tyder på att hon har en samhörighet med Sverige. Min bedömning är att omständigheter som skulle kunna tyda på en stark nog anknytning till Sverige är regelbundna besök i landet och kontakt med exempelvis svenska släktingar som är bosatta i Sverige.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000