Förlorar jag rätten till min laglott om jag inte väcker talan inom rätt tid?

2021-04-10 i Laglott
FRÅGA
HejDet står att man som bröstarvinge kan Väcka talan i tingsrätt inom ett år från att en bouppteckning avslutats. Om man nu inte väckte talan inom denna tid, är det helt kört då? Eller finns det något man kan göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte riktigt i din fråga varför du vill väcka talan men utifrån den tidsfrist som du angett tolkar jag det som att det handlar om det s.k. förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § ärvdabalken). Det förstärkta laglottsskyddet är en möjlighet för bröstarvingar att begära ersättning eller återbäring av gåvor som till syftet varit att likställa med testamente.

Oavsett varför du vill väcka talan så är det tyvärr de i ärvdabalken angivna tidsfristerna som gäller, sedan går rätten helt förlorad.

Det du kan göra är att undersöka om bouppteckningen har gått rätt till. Har bouppteckningen inte upprättats i laga ordning anses den nämligen inte avslutad och då har ju tidsfristen inte löpt ut. Jag saknar tyvärr information för att kunna göra en sådan utredning men du är välkommen att föra en dialog med våra jurister här: https://lawline.se/boka

Hoppas att svaret har varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (829)
2021-05-10 När ska talan om förstärkt laglottsskydd väckas när det finns efterlevande make?
2021-05-03 Är våra föräldrars gåva av fastighet giltig?
2021-04-29 Hur påverkas min laglott av ett testamente som enbart föreskriver likvida medel?
2021-04-24 Kan laglott ärvas med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (92212)