Förlorar jag rätten till arv om jag byter efternamn till ena föräldern?

2020-05-10 i Bröstarvinge
FRÅGA
Om jag byter efternamn till min mammas från pappas, förlorar jag min rätt till arv?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din frågeställning regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du är bröstarvinge (biologiskt barn) till såväl din mamma som pappa. I mitt svar kommer jag först behandla bröstarvingars (barn till den avlidne) arvsrätt till föräldrar och under vilka omständigheter rätten till arv kan förverkas (förlora rätten).

Rätten till arv

Som bröstarvinge har man enligt den legala arvsordningen - rätt till arv om man är arvlåtarens avkomling, det vill säga biologiskt barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Värt att nämna är att barn som har blivit adopterade även anses som bröstarvingar och har samma rätt till arv som avkomlingar.

Som bröstarvinge är alltså rätten till arv reglerad samt skyddad genom lag. I det senare fallet har man som bröstarvinge rätt till arv i det fall arvlåtaren skulle upprättat ett testamente där dennes arvslott inskränks - då har man rätt till laglotten. Laglotten utgör halva arvslotten. Det är alltså en rättighet bröstarvingar har: även om det skulle finnas ett testamente som inskränker dennes rätt till arv (7 kap. 1 § ÄB).

Förverkande av arv

I 15 kap. ÄB regleras de situationer där rätten till arv kan förloras. Ett exempel är i de fall man genom uppsåtligt brott har dödat personen som även är den man är bröstarvinge till (15 kap. 1 § ÄB).

"Om jag byter efternamn till min mammas från pappas, förlorar jag min rätt till arv?"

Att byta efternamn till din mammas förändrar inte din rätt till din pappa eller mamma. Eftersom du fortfarande anses som bröstarvinge. Det lagen reglerar är att bröstarvingar ärver i första hand, även kallat första arvsklass(2 kap.1 § första stycket ÄB). Att bröstarvingar omfattas av första arvsklassen innebär att de har företräde till arv framför arvlåtarens föräldrar exempelvis (2 kap. 2 § första stycket ÄB).

Sammanfattningsvis innebär ett byte av efternamn inte att man förlorar rätten till arv, utan denna rätt är oförändrad. Med undantag för om man skulle göra sig skyldig till "förverkande av rätt att taga arv eller testamente." Du kan alltså byta efternamn utan att förlora rätt till arv. Rätten till arv grundar sig inte på vilket efternamn man uppbär, utan i huvudsak om man är arvinge eller avkomling till arvlåtaren.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (408)
2020-11-30 Hur fördelas arv mellan barn och barnbarn?
2020-11-29 Ärva efter pappa som avlidit utomlands
2020-11-26 Kan en förälder göra sitt barn arvslöst?
2020-11-21 Kan icke-biologiska barn ärva?

Alla besvarade frågor (86938)