Förlorar jag min laglott på den egendom som skänks bort av min mamma?

2017-11-16 i Laglott
FRÅGA
Min mamma har gett bort sin och min styvpappas sommarstuga till hans barn och gjort det i ett gåvobrev där det står att gåvan inte är ett förskott på arvet. Här jag förlorat min laglott på den stugan då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver har barn till den avlidne alltid rätt att få ut en viss del av arvet, deras laglott. Denna rätt träder in då det finns ett testamente eller liknande till förmån för någon annan. Laglotten är hälften av vad barnen skulle ha fått ut om det inte fanns något testamente eller liknande som gör att arvsandelen blir mindre.

Det finns även ett visst skydd för denna laglott så att föräldrar inte skänker bort gåvor och minskar den andel som barnen hade haft rätt till om dessa gåvor inte hade skänkts bort. Detta skydd återfinns i 7 kap 4 § ÄB. För att denna bestämmelse ska vara tillämplig krävs det gåvan är "att likställa med testamente", vilket innebär att arvlåtaren ger bort egendomen nära inpå sin död eller till exempel får fortsätta utnyttja egendomen som sin egen fram tills att man dör. Detta skulle alltså kunna vara tillämpligt om din mamma är mycket gammal eller lider av en svår sjukdom, eller om de har som villkor för gåvan att de ska få fortsätta använda sommarstugan fritt även framöver. Om så INTE skulle vara fallet är inte 7:4 ÄB tillämplig och i så fall är gåvan giltig och inget du kan "kräva tillbaka" i framtiden.

Ifall inte skyddet som nämns ovan skulle vara gällande så är alltså gåvan giltig. Det är som utgångspunkt fritt fram för gåvogivaren (din mamma) att skriva att gåvan INTE ska utgöra förskott på arv, detta ska då gälla. Det som är viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att du inte förlorat din rätt till laglott generellt sett, du har fortfarande rätt att få ut din laglott den dag din mamma går bort. Denna laglott kommer dock att vara mindre värd än den var tidigare eftersom din mamma har mindre egendom/kvarlåtenskap på grund av gåvan.

Om 7 kap 4 § ÄB, som jag nämnde tidigare, skulle vara tillämplig kommer sommarstugans värde finnas med i beräkningen då man räknar ut laglotten. Man tar då med värdet som ett "fiktivt belopp", som om den fortfarande fanns kvar som hennes egendom, och räknar ut laglotten utifrån det. Allt hänger alltså i slutändan på om gåvan är att likställa med testamente eller inte, något jag tyvärr vet för lite om för att kunna svara på.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Du får gärna ställa ytterligare frågor i kommentarsfältet nedan om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?