Förlorad vårdnad på grund av falskt påstående om misshandel?

2017-09-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Gemensam vårdnadPappan kvarhåller barnet från boföräldern efter umgänge.Han har fått barnet att påstå att mammans sambo slagit honom, det är inte sant.Vad händer då, förlorar mamman vårdnaden?MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad säger lagen?
Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömning av vad som är bäst för barnet ska avseende fästas särskilt till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta följer av 6 kapitlet 2 a § föräldrabalken.

Min bedömning
Att mamman skulle förlora vårdnaden på grund av ett sådant uttalande som du beskrivit, är inte sannolikt. Å andra sidan ska man enligt gällande rätt som förälder beakta barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?