FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 18/11/2018

Förlorad arbetsinkomst pga politiska uppdrag - hamnat mellan stolar.

Hamnat mellan stolar pga politiska uppdrag.

Jag har ett flertalet politiska uppdrag. Jobbar samtidigt som timanställd på SJ AB. Mitt problem är att kommunen inte kan betala ut förlorad ersättning för arbete då jag inte är fast anställd. SJ säger att jag inte får anmäla mig tillgänglig pga att jag ändå inte kan jobba den dagen. Det här gör att jag går med ekonomisk förlust. Det kan handla om 10 möten i månaden vilket för bortfallet väldigt stort.

Hur ska en timanställd kunna styrka förlorad inkomst. Jag har såklart anställningsavtal med timlön angi er som förlängs var tredje månad.

Tacksam för hjälp om vad lagen säger i detta fall.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtroendevaldas rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst finns i 4 kap. kommunallagen (KomL). I det följande kommer en översikt över lagens bestämmelser.

Kommunallagen 4 kap
I 4 kap. 11 § KomL framgår att förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten omfattar bl.a. tid för möten i kommunala organ. Förmåner för förtroendevalda regleras i 4 kap. 12 – 16 § KomL.

Kommuner är skyldiga att ersätta de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som förtroendevalda förlorar på grund av uppdraget. Med ekonomiska förmåner åsyftas förlorade pensions- och semesterförmåner samt exempelvis förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning som den enskilde förtroendevalde förlorar på grund av uppdraget. En förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att den förtroendevalde kan påvisa att han verkligen har förlorat arbetsinkomst på grund av uppdraget.

Kommunerna avgör efter vilka principer ersättningens nivå ska beräknas. För att inte systemet ska bli för krångligt får ersättningen schabloniseras. Ersättningsbeloppet kan grundas på t.ex. den förtroendevaldes timlön enligt avtal, sjukpenninggrundande inkomst, taxerade inkomst eller något annat underlag som är lätt tillgängligt.

Arbetsgivaren säger att du Inte får anmälda dig tillgänglig
Angående din arbetsgivares svar att du inte får anmäla dig tillgänglig när ditt politiska uppdrag ändå förhindrar dig att jobba regleras av arbetsrättsliga bestämmelser. I arbetstidslagen (ATL) finns bestämmelser om hur arbetstiden förläggs och om ledighet m.m. I 2 § ATL undantas vissa arbetstagare, men troligen ingår inte din tjänst bland dessa. Du skriver att du är timavlönad och har en visstidsanställning. Så länge din arbetsgivare följer arbetstidslagen och kollektivavtal kan denne ange att du inte får anmäla dig tillgänglig när dina politiska uppdrag förhindrar dig från att jobba. Observera att 4 kap. 11 § KomL, om rätt till ledighet från jobbet, skiljer sig från att ta hänsyn till sina politiska uppdrag vid anmälning om tillgänglighet i utformningen av arbetsscheman. Jag rekommenderar dig att ta kontakt en arbetstagarorganisation för mer information.

Kommunen utger ej ersättning pga visstidsanställning
Kommunens påstående att de inte kan ersätta förlorad arbetsinkomst då du inte är fast anställd är troligen ovidkommande. Enligt 4 kap. 15 § KomL ska visserligen fullmäktig besluta om riktlinjer för ersättning. Förutsättningen för att ersättning ska kunna betalas är dock att den förtroendevalde kan påvisa att han verkligen har förlorat arbetsinkomst på grund av uppdraget. Se hur ersättningen beräknas i kommunens riktlinjer om ersättning till förtroendevalda. Hur du ska styrka din timlön framgår säkerligen även av dessa riktlinjer. Möjligen kan lönebesked användas. Se exempelvis Mariestads riktlinjer som exempel på hur en kommun har utformat dessa.

Jag hoppas att du fick vägledning i vilka lagbestämmelser som gäller och var du kan söka ytterligare hjälp och svar. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”