Förlora medborgarskap

2016-03-12 i Migrationsrätt
FRÅGA
min vän har svenskt medborgarskap genom äktenskapet med svensk flicka. Men problemet är efter äktenskapet gick han till sitt hemland för att besöka sin familj och hans familj tvingade honom att gifta sig där med släktingar. Efter att han kom tillbaka han inte berätta för någon om det eftersom han var tvungen att göra det. Han levde mycket nöjda med det, men nu någon har sagt till sin fru om hans äktenskap i sitt hemland och hans fru har kastat honom ut ur huset och tog hans barn också. Nu dess varit två år nu har de varit åtskilda och hans fru fick ny pojkvän. Nu min vän inte har något val bara för att få sin hustru från sitt hemland på grund av påtryckningar från sin familj. Problemet är att han ljög om sin fru när han fick medborgarskap. Kan han förlora sitt medborgarskap om han ansöker om hennes fru visum? Kan hans hustru få visum eller hur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inte någon lag i Sverige som säger att man kan förlora medborgarskapet pga att man uppgett felaktiga uppgifter. Man kan däremot få uppehållstillstånd återkallat om man medvetet lämnat felaktiga uppgifter vid ansökan, 7:1 UtlL. Har man väl fått svenskt medborgarskap kan det inte återkallas på grund av att man lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter.

Vad gäller frågan om din väns fru är det för det första inte säkert att äktenskapet de ingått erkänns av svensk lag, dvs är giltigt i Sverige. Enligt lag om vissa internationella förhållanden rörande äktenskap, i 1:8 stadgas att äktenskap som ingåtts utomlands inte erkänns i Sverige om det vid tidpunkten för äktenskapet ingående funnits hinder mot äktenskapet enligt svensk lag (av uppgifterna som du angett ovan har det förelegat sådant hinder mot äktenskapet som din vän ingick eftersom han redan var gift i Sverige och enligt svensk lag är tvegifte förbjudet.)

Undantag medges om det finns synnerliga skäl till att erkänna äktenskapet. Eftersom det inte är säkert att äktenskapet erkänns påverkar det möjligheterna för paret att återförenas i Sverige.

Hans fru kan ansöka om att få komma till Sverige pga familjeanknytning, 5:3 UtlL. Ansökan görs från hemlandet genom att fylla i blankett som finns här på Migrationsverkets hemsida. Han kan ansöka om visum men det ger henne inte rätt att få stanna i Sverige. För att hon ska få uppehållstillstånd krävs alltså att hon gör en ansökan genom Migrationsverket och denna ansökan ska ske från hemlandet. Här kan du läsa om vad som gäller för visum.

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning

Farah Wali
Fick du svar på din fråga?