Förlikningsförslag med anledning av upphovsrättsintrång

Jag fick ett brev hemskickat från Innerstans Advokatbyrå. Där dom föreslår att jag betalar in ett schablonbelopp om 7000 kr för att jag ska ha laddat ner en film genom BitTorrent. Dom påstår att en licens för filmen kostar cirka 8 000 Euro men att rättighetsinnehavaren vill föreslå en förlikningslösning om 7 000 kr, och att dom då ska avstå att göra ytterligare anspråk not mig gällande detta.

Dom skickade även med ett protokoll från tingsrätten från när Telia blev tvingade att dela med sig av IP-adresser tidigare i år. Så vad ska man göra har dom verkligen någon chans att vinna om det går till rättegång?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen upphovsrättslagen (URL)

Det är svårt att ge ett säkert svar på din fråga av skäl jag kommer förklara nedan. Det jag kan säga säkert är att du enligt min uppfattning inte bör acceptera förlikningen om deras anspråk saknar grund.

För det fallet att du gjort dig skyldig till brott mot upphovsrättslagen på det sätt de beskriver är situationen mer komplicerad. Den aktuella lagbestämmelsen är 2 § URL som slår fast upphovsrättsinnehavarens ensamrätt till exemplarframställning. Under dessa omständigheter finns två osäkerheter att ta hänsyn till.

Den första osäkerheten består i utgången vid en eventuell domstolsprövning. Avgörande vore bevisfrågan och om de bevis som presenteras till din nackdel kan anses tillräckliga. Detta kan jag inte säga säkert, dels eftersom det mig veterligen inte finns något prejudikat gällande din exakta situation och dels eftersom fall där brott begåtts via dator enligt min uppfattning är svåra att bedöma bevismässigt.

Låt oss anta att allt talade för att en domstol skulle anse att bevisningen mot dig räckte. Nästa osäkerhet blir då vad du skulle åläggas att betala och om förhållandet mellan denna summa och förlikningssumman är till din fördel. Enligt 54 § URL ska den som finns skyldig till upphovsrättsligt intrång dels betala skälig ersättning för sitt nyttjande och dels skadestånd. Jag kan inte med säkerhet säga vad skälig ersättning skulle vara i ditt fall. Det jag kan säga är att skadeståndet i ditt fall sannolikt skulle baseras till största del på rättighetsinnehavarens intresse av att intrång inte begås. Detta innebär att det för min del är svårt att ens uppskatta hur stort skadeståndet skulle bli.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är mycket svårt att förutse vad en eventuell domstolsprövning skulle få för utgång. För det fall att du rent faktiskt inte gjort dig skyldig till ett upphovsrättsligt intrång anser jag att det är rent principiellt viktigt att du inte godtar förlikningsförslaget. Om du däremot begått den beskrivna gärningen innebär detta ytterligare osäkerhet i domstolsprövningen. Med hänsyn till detta samt de rättegångskostnader och det arbete en prövning skulle innebära är en domstolsprövning sannolikt inte något jag kan rekommendera dig, även om det ur ett juridiskt perspektiv vore intressant att få frågan prövad.

Mitt svar är med anledning av det osäkra rättsläget inte entydigt. Jag hoppas trots det att svaret kan hjälpa dig att fatta beslut i frågan.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000