Förlängt uppehållstillstånd

2021-12-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hur många gånger kan man förlänga uppehållstillstånd
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om uppehållstillstånd, utvisning, avvisning och medborgarskap hittar du i utlänningslagen (UtlL). Det finns ett flertal grunder för uppehållstillstånd. Dessa regleras i 5 kap 3 § UtlL.

Enligt migrationsverkets hemsida kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd i samband med en ansökan om förlängt uppehållstillstånd, dock tidigast efter tre år. Eftersom uppehållstillstånd beviljas för två år i taget, kan du vanligtvis ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra år.

För att få permanent uppehållstillstånd måste du:

uppfylla kraven för förlängt uppehållstillståndkunna försörja dig själv genom inkomster från anställning eller eget företag om du är 18 år eller äldreleva ett skötsamt liv om du är 15 år eller äldre (du kan få avslag på din ansökan om du till exempel har begått brott).

Du kan läsa mer om detta på migrationsverkets sida: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Forlanga-tillstand.html

Den EES- medborgare som vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har rätt till permanent uppehållsrätt (3 a kap. 6 § utlänningslagen). Om sökanden är EES- medborgare kan permanent uppehållstillstånd vara gällande.

Skäl mot att bevilja uppehållstillstånd finns utskrivet 17 a § Utlänningslagen (2005:716). Utöver detta finns det inget som hinder mot att förlänga tillfälligt uppehållstillstånd flera gånger. Om du ska vistas i Sverige under en längre tid kan permanent uppehållstillstånd vara gällande, men regler kring detta hittar du här: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2021-07-28-Nya-sarskilda-krav-for-permanent-uppehallstillstand.html samt i 5 kap Utlänningslagen.Hoppas du fick vägledning i din fråga.

Med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?