Förlängning av avtal

2020-05-18 i Avtal
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga angående ett kontrakt jag har, på avtalstiden står det exempel (årtal nu) 2020-02-01-2021-01-31 med ett års förlängning vad menas med det?
SVAR

Hej!

Tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!

Skrivningen bör innebära att avtalet under vissa omständigheter kan komma att förlängas, och således binda dig och den andra parten i ytterligare ett år. Eftersom det i Sverige som utgångspunkt råder avtalsfrihet är det ni parter som avgör under vilka omständigheter, och hur många gånger, avtalet kan förlängas. Det är för mig inte möjligt att utifrån din beskrivning utläsa under vilka omständigheter förlängning ska inträda.

Jag misstänker dock att skrivningen står gemensamt med någon form av klausul för i vilka fall förlängningen ska inträda. En sådan klausul skulle exempelvis kunna vara att "Parterna kan säga upp avtalet att upphöra vid utgången av avtalstiden. Sådan uppsägning måste ske senast fjorton dagar innan avtalstidens utgång. Säger ingen av parterna upp avtalet, förlängs det automatiskt med ett år i taget. Avtalet upphör att gälla även utan uppsägning efter tio år."

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1406)
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal
2021-01-12 Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?
2021-01-03 Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?
2021-01-01 Skyldiga att betala hyra trots uppsagt avtal innan inflytt

Alla besvarade frågor (88098)