FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal04/04/2019

Förköpsrätt vid gåva av fastighet

Hej,

Mina föräldrar skall ge deras sommarstuga i gåva till min bror. De har värderat stugan och det är det priset min bror ska betala. När han säljer stugan vill jag få frågan om jag vill köpa den, hur kan man skriva in detta i ett avtal som är juridiskt bindande och vad gäller?

Något annat som jag bör tänka på för mig i denna situation?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Jordabalken är tillämplig

Av din fråga framgår det att dina föräldrar vill ge sin sommarstuga i gåva till din bror. Jag drar slutsatsen att det handlar om fast egendom i form av en fastighet (1 kap. 1 § jordabalken), och att stugan således utgör ett så kallat allmänt fastighetstillbehör till fastigheten (2 kap. 1 § jordabalken).

Gåva

För att ett förvärv av en fastighet ska räknas som en gåva krävs att vissa kriterier är uppfyllda. Gåvan ska bygga på frivillighet och det ska finnas en gåvoavsikt från givaren. Detta kriterium är ofta uppfyllt när det gäller närståendetransaktioner, det vill säga som i ditt fall. En gåva betraktas som en benefik överlåtelse, och medför därför inte kapitalvinstbeskattning. För att en överlåtelse av en fastighet rent skattemässigt ska räknas som en gåva krävs att det eventuella belopp som gåvotagaren betalar understiger fastighetens taxeringsvärde för det år som överlåtelsen sker.

Förköpsrätt genom hembud

Klausuler om att man ska få rätt att köpa fast egendom i framtiden, så kallad förköpsrätt genom hembud har genom praxis ansetts vara rättsligt ogiltiga. Detta följer av det skriftliga formkravet vid fastighetsköp (4 kap. 1 § jordabalken). Undantag har dock gjorts vid gåva. I rättsfallet NJA 1981 s. 897 konstaterade Högsta domstolen att förbehåll om förköpsrätt innebär en mindre inskränkning i gåvotagarens förfoganderätt än ett generellt överlåtelseförbud, som sedan tidigare varit tillåtet. Därför ansågs också villkoren om förköpsrätt vara rättsligt giltiga, förutsatt att villkoret är antecknat i gåvobrevet (20 kap. 14 § jordabalken). Villkoret måste alltså finnas skriftligt i gåvobrevet för att vara giltigt (se 4 kap. 1, 3 och 29 § jordabalken).

Sammanfattning

Som svar på din fråga går det att införa ett sådant villkor skriftligt i gåvobrevet, förutsatt att det är en gåva. Detta ska finnas med i gåvobrevet och kräver därför att dina föräldrar inför villkoret.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Behöver ni hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du enkelt göra det via vår avtalstjänst på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning