Förköpsrätt framtida försäljning fast egendom

FRÅGA
HejMin man och hans syskon ärvde ett hus i spanien. Ett av syskonen har nu köpt ut de andra. Min fråga är om det går att skriva ngn form av kontrakt som ger min man företräde att köpa huset vid en ev framtida försäljning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller fastighetsköp måste formkraven i Jordabalken 4:1 vara uppfyllda. För att ett avtal om fastighetsköp ska vara giltigt krävs upprättande av köpehandling som ska skrivas under av både säljaren och köparen. Köpehandlingen ska också innehålla uppgift om köpeskilling och en förklaring av säljaren att dennes egendom överlåtes på köparen.

Att upprätta ett kontrakt om ett löfte om en framtida försäljning eller förköpsrätt till fast egendom är därmed inte juridiskt bindande om inte formkraven i Jordabalken 4:1 är uppfyllda. Se vidare NJA 1987 s. 726 och NJA 1994 s. 69.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (295)
2021-11-29 Hur säljer jag min fastighet till mitt barn?
2021-11-29 Har man rätt till ersättning för annat boende vid ohyra i bostad?
2021-11-28 Ingår en paviljong i en fastighetsförsäljning?
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?

Alla besvarade frågor (97404)