FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal05/08/2013

Förköpsförbehåll avseende fast egendom

Fastighetsfråga: Ett gift par köpte 1988 en fastighet. Båda fick lagfart till hälften var. I samband med köpet gjorde den ena maken ett avtal med en annan familjemedlem om att denna skulle få förköpsrätt ifall fastigheten någon gång skulle säljas. Paret äga som sagt fastigheten tillsammans till var sin hälft. Men bara den ena parten har gjort avtal om förköpsrätt till denna familjemedlem. Kan Du tala om vad som gälla vid en evtl. försäljning av fastigheten. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! För det första är det en allmän avtalsrättslig princip att ett avtal endast är bindande för avtalsparterna. Släktingen har alltså ingen rätt att åberopa avtalet mot den make som inte varit part i avtalet.

När det gäller fastigheter finns i Jordabalkens fjärde kapitel(https://lagen.nu/1970:994) ett antal formkrav som måste vara uppfyllda för att en försäljning ska bli giltig. På grund av dessa formkrav anses det inte möjligt att avtala om framtida överlåtelser av fastigheter.

Om makarna säljer fastigheten behöver avtalet alltså inte beaktas.

Med vänlig hälsning,

Ronja KleiserRådgivare
Hittade du inte det du sökte?