Förhör p g a bidragsbrott

2015-12-10 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Jag har fått kallelse till förhör.Har flera tillfällen anmält tillfällig föräldrar penning under 3 år fast jag jobba eller vart ledig. Jag har gjort anmälan på min gamla mobil med mindre display o inte via appen.så jag trott varje gång att jag lagt in de lägsta nivå på vanliga föräldrapenning. Som är på 180 kr.trodde eftersom jag inte jobbar 100% att jag kunde lägga även om jag jobbade. O klicka i dagar o flikar fast jag inte såg allt. Jag har hela tiden trott att jag gjort rätt när ingen talat om att jag gjort fel. Har börjat betala tillbaka till fjällen på 75.000. Vet att detta är väldans slarvigt. Men är orolig över vad som kommer hända. Kommer jag få skaka galler ? Har aldrig tidigare begått något brott. Läste någonstans att det är bättre att erkänn fast mannen inte gjort med flit för att slippa rättegång o endast få villkorligt o böter. Stämmer det ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har eventuellt gjort dig skyldig till vårdslöst bidragsbrott. Vad påföljden för detta blir är svårt att sia om men jag har svårt att se att det skulle leda till fängelse, böter är mer troligt. Att erkänna och skippa rättegång som du är inne på innebär att ett strafföreläggande utfärdas, men det är inte säkert att det blir aktuellt i ditt fall. Nedan följer en mer noggrann genomgång.

Brottet

Det brott jag antar att du har kallats till förhör för kallas bidragsbrott och regleras i en särskild lag, bidragsbrottslagen. Tillfällig föräldrapenning betalas ut av Försäkringskassan och hör till de bidrag som omfattas av lagen, 1 §.

För att kunna dömas krävs lämnar oriktiga uppgifter och på grund av detta får ut för mycket pengar, vilket det verkar som att du har gjort. Men för att dömas krävs också uppsåt, 2 §. Du berättar ju hur du har trott att du gjort rätt för dig, även om så inte har varit fallet. Om du inte har haft något uppsåt till brottet kan du inte heller dömas enligt 2 §.

Däremot kan du dömas för vårdslöst bidragsbrott, 4 §. Där räcker det om du har varit grovt oaktsam, vilket detta hade kunnat bedömas som. Det är dock svårt för mig att dra en slutsats från den information du har lämnat, men det är möjligt att du har agerat grovt oaktsamt.

Påföljd

Om du döms ska en påföljd bestämmas och då tas hänsyn till flera olika saker och man gör en helhetsbedömning, brottsbalken 29 kap 1 §. Vårdslöst bidragsbrott har fängelse i straffskalan men det betyder inte att du döms till detta. Domstolen kommer ta hänsyn till att du är samarbetsvillig och försöker hjälpa till med utredningen (29 kap 5 §). Man lägger särskild vikt vid det som talar till din fördel (30 kap 4 §). Utifrån det scenario du beskriver har jag svårt att se att det skulle leda till ett fängelsestraff.

Strafföreläggande

Det du är inne på med erkännande och skippad rättegång kallas för strafföreläggande. Detta regleras i rättegångsbalkens 48 kap och kan läsas om på Åklagarmyndighetens hemsida. Jag hade inte rekommenderat att erkänna något du inte har gjort. Däremot är det alltid till din fördel att i ett sånt här fall vara öppen och ärlig med vad som har hänt. Om du absolut inte vill ha en rättegång kan du fråga poliserna vid förhöret vad som gäller vid ett eventuellt strafföreläggande. I så fall stannar påföljden som du säger vid villkorlig dom och böter.

Hoppas du har fått svar på din fundering!

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll