FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist06/11/2015

Förhindrande av umgänge trots domstolsbeslut

Hejsan! Det är så att jag och mitt ex har en son på 6 år, vi har ett domstolsbeslut. Gällande umgänge och jag har inte släppt iväg han några tillfälle, för några olika stjäl, psykiska problem våld i hemmet, men han har stämp mig nu, gällande att jag har bryttit domstolsbeslutet. Kan åklagare besluta att barnet får åka endån?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. i föräldrabalken. Du skriver att ni har fått ett domstolsbeslut vilket stadgar att ditt ex har rätt till umgänge med er son. Enligt 15 § har barnet rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor med. 15a § stadgar att rätten får besluta om umgänge mellan förälder och barn. När man tar beslut som rör barn ska man alltid ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. Två aspekter som man tar särskild hänsyn till vid bedömningen är om barnet riskerar att fara illa, samt barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna, se 2a §. Jag känner inte till omständigheterna i det förevarande fallet och kan därför inte uttala mig om dem. Jag förutsätter att rätten har gjort en grundlig utredning och därefter fattat det beslut som man bedömt varit bäst för ert barn.

Om man utan fog hindrar sitt barn från att träffa den andra föräldern, trots ett domstolsbeslut som berättigar till umgänge, kan man göra sig skyldig till umgängessabotage. I värsta fall kan umgängessabotage leda till att man förlorar vårdnaden om barnet.

Återigen känner jag inte till alla omständigheter i ert fall, utan jag svarar bara utifrån generella termer. Om du befarar att ditt barn far illa är det naturligtvis en omständighet som man måste ta på allvar. Jag råder dig att ta kontakt med någon som kan ge dig mer personlig rådgivning, förslagsvis Familjens jurist som vi på Lawline har nära samarbete med. Om du vill kan du boka tid direkt på vår hemsida.

Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg HammarRådgivare