Förhindra arvinges makar från att ta del av arv

2020-06-30 i Enskild egendom
FRÅGA
Vi är två makar som har två söner. Vi äger olika fastigheter och har fonder och värdesaker som allt tillsammans utgör ca 12 miljoner kronor. Vi har 5 barnbarn. Av olika orsaker önskar vi att våra svärdöttrar inte ärver något av oss. Vi förstår att man kan testamentera hälften av den totala förmögenheten till varje son som enskild egendom. Vi vill dock försäkra oss om att det av oss testamenterade inte kan användas av sonhustrurna. Sönerna skall inte heller kunna (tvingas) använda arvet från oss för inköp som skall ingå i det gemensamma hushållet. Om en av sönerna skulle avlida före sin maka, önskar vi att det av oss testamenterade arvet skall föras över i sin helhet till sonens barn och inte kunna användas i någon del av sonhustrurna. Hur skall vi göra för att försäkra oss om ovanstående?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till lawline med er fråga!

jag förstår frågan som att ni vill begränsa era söners makars möjlighet att ta del av ert arv så mycket som möjligt. För att besvara frågan kommer jag endast att utgå från den informationen jag har blivit given. Vi kommer använda oss av Ärvdabalken för att besvara denna fråga.

7 kap 1 § ÄKB anger att den egendom som make inte har undandragit som enskild egendom, ska anses som giftorättsgods. 7 kap 2 § ÄKB anger vad som är att anse som enskild egendom. Giftorättsgodset ska alltså ingå vid en bodelning vid en makes död eller vid skilsmässa, enligt 9 kap 1 § ÄKB och 10 kap 1 § ÄKB.

Detta innebär då att genom att göra eran egendom till enskild egendom genom testamente som era barn får ärva, är denna egendom garanterad era söner vid en eventuell skilsmässa. Vid era barns eventuella död kommer även den enskilda egendomen inte anses som giftorättsgods och därför inte ingå i bodelningen. Den enskilda egendomen kommer därför att ärvas direkt av era barnbarn när era söner dör.

Dock bör poängteras att era söner har lika full rätt att testamentera, ge bort eller sälja den enskilda egendomen till vem som helst när de blir ägare över egendomen. Genom testamente kan ni endast kontrollera vem som får vad vid era söners död eller skilsmässa. Ni har ingen möjlighet att, genom testamente, förbjuda era söner eller fullt ut hindra deras makar från att ta del av erat arv. För att uppnå något sådant kan man lägga in pengarna i en stiftelse för att låsa dem så mycket som möjligt. Detta får dock effekten att era söner inte kommer ha fri tillgång till era pengar eller egendom heller, varav arvet blir begränsat för alla.

Hoppas detta svar var till hjälp, Mvh

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (393)
2021-01-21 Hur skyddar jag en gåva från att ingå i en bodelning vid separation/skilsmässa?
2021-01-05 Hur gör jag för att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom?
2020-12-02 Vem ärver enskild egendom?
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?

Alla besvarade frågor (88317)