Förhandsavtalet sägs upp av säljaren och byts ut av ett nytt

Hej Vi har tecknat ett förhandsavtal med Brf X avs en lgh. som säljs av Y. X är totalt 45 lgh inkl. gästhus samt tvättstuga som utgör etapp 1 av totalt två etapper. Upplåtelseavtalet ska tecknas i juli 2018 och beräknad tillträde är i jan/feb 2019. Nu har Y meddelat att de inte kan erbjuda möjlighet till gästhus och tvättstuga enl. tidigare ök (överenskommelse) och lgh. Priser är det samma som innan och de kompenserar inte med några reduceringar av lgh. priser. Obs tvättmaskin och torktumlare ingått i avtalet som standard. Y ska säga upp gamla Brf avtalen och erbjuder nytt avtal med Brf pga ändrade förutsättningar enl. ovan. Frågan är kan vi frånträda det nya avtalet med Brf X och kräva tillbaka våra insatser som vi har betalat till Y tidigare pga ändrade förutsättningar enl. ovan. Tack för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline!

Som jag förstår er vill ni ta reda på: om det går att frånträda det nya avtalet med säljaren av bostadsrätten pga de ändrade förutsättningarna och kräva tillbaka de insatser som ni betalat in tidigare. Det framgår inte om ni redan skrivit på det nya avtalet eller inte, därför besvarar jag frågan utifrån hur rättsläget ser ut för de båda fallen. Svaret på era frågor beror på om ni skrivit på det nya avtalet eller inte.

Om ni ännu inte skrivit på det nya avtalet

Ni nämner att det är säljaren som säger upp "gamla Brf avtalen". Om säljaren säger upp det första förhandsavtalet och ni redan nu vet att ni inte vill gå med på de nya avtalsvillkoren, så skriv inte på det nya avtalet! Vanliga avtalsrättsliga regler gäller också vid förhandsavtal. Detta innebär att när ni blir erbjudna ett nytt avtal är det endast ett anbud (erbjudande). Det krävs att ni accepterar detta anbud för att det nya avtalet ska börja gälla. Det nya förhandsavtalet måste annars också uppfylla vissa formkrav (5 kap. 3 § bostadsrättslagen).

Men bara utifall att det finns något annat bestämt i ert förra avtal, skulle jag vilja rekommendera att ni gör det mycket klart för bostadsföreningen (eller säljaren) att ni inte tänker gå med på det andra avtalet. Ni kan göra detta genom att kontakta dem, så snart som möjligt, och informera att ni inte tänker godta det nya avtalet och därför vill neka erbjudandet.

Om säljaren eller bostadsrättsföreningen sagt upp det första förhandsavtalet, måste avtalet återgå. Detta innebär att de insatser ni betalat tidigare måste också betalas tillbaka till er.

Om ni skrivit på det nya avtalet

Situationen skulle bli annorlunda om ni redan hunnit skriva på det nya avtalet. Ni frågar om ni då skulle kunna frånträda det nya avtalet på grund av de nya förutsättningarna. Svaret på denna fråga är nej, eftersom ni gick med på de ändrade förutsättningarna när ni skrev på det nya avtalet. Utgångspunkten är i sådana fall att avtalet måste hållas.

En uppsägning från er sida skulle medföra att ni skulle bli skadeståndsskyldiga för den ekonomiska skadan som kan uppstå för säljaren när bostaden kommer att behöva säljas om. T ex så skulle ni bli ersättningsskyldiga för eventuella omförsäljningskostnader (kostnad för mäklare), eventuell mellanskillnad mellan priset ni köpt bostaden för enligt förhandsavtalet och omförsäljningspriset, och andra administrationskostnader. Ni kan inte utlovas att få den insats ni redan betalat in. Hur mycket ni får tillbaka i detta fall beror mest på vilken summa pengar en omförsäljning av bostadsrättslägenheten skulle kunna inbringa.

Hoppas att ni fått svar på era frågor!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000