Förhandlingsskyldighet för oorganiserad arbetsgivare

2016-06-30 i Fackförening
FRÅGA
Om en arbetsgivare inte är fackligt anslutna med arbetstagare är - är då arbetsgivare skyldiga till en överläggning med den fackliga organisationen om arbetstagare sägs upp?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Jag utgår från att din arbetsgivare helt saknar facklig anslutning, inte att det enbart rör sig om en arbetsgivarorganisation som saknar kollektvavtal med din arbetstagarorganisation.

En arbetsgivares förhandlingsplikt och en arbetstagarorganisations förhandlingsrätt regleras i lag (1976:580) om medbstämmande i arbetslivet.

11§ stadgar att en arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med en arbetsgivare då det rör en fråga som handlar om förhållandet mellan arbetsgivaren och en medlem i organisationen som är eller har varit arbetstagare på arbetsplatsen. Denna motsvarande rätt tillfaller arbetsgivaren i förhållande till arbetstagarorganisationen. inom denna kategori faller frågor såsom uppsägning.

Utöver arbetstagarorganisationens rätt att förhandla har arbetsgivaren även en skyldighet att på eget initiativ förhandla med organisationen arbetstagaren är ansluten till angående frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta gäller så länge inte arbetsgivaren endast tillfälligt är utan kollektivavtal. Skyldigheten gäller inte heller då uppsägningen skett på grund av personliga skäl.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?