FrågaPROCESSRÄTTDomstol07/07/2017

Förhandlingsoffentlighet vid förlikningsförhandling?

Hej! Väldigt bra hemsida och jag har fått många bra svar.

Nu till min fråga, min sambo kommer bli kallad till en förhandling, för att försöka göra förlikning mellan han och svara de. Får jag som utestående person medverka vid denna förhandling som vid en öppen rättegång? Med tanke att förhandlingen är öppen, inte stängd.

Lawline svarar

Hej! Vad kul att höra att du uppskattar Lawline!

Offentlighet som huvudregel vid förhandling inför domstol

I enlighet med offentlighetsprincipen är förhandlingar inför domstol offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att att närvara vid förhandling (se regeringsformen 2 kap 11 §.) Undantag får endast ske genom lag, vilket görs bland annat genom offentlighets- och sekretesslagen. Förekommer uppgifter som skyddas genom sekretess vid en förhandling kan förhandlingen i den del uppgifterna behandlas hållas inom stängda dörrar. Sekretessbestämmelserna skyddar allmänna och enskilda intressen som anses väga tyngre än intresset av offentlighet.

Skilejförfaranden är inte offentliga

Till skillnad från förhandling inför domstol så är så kallade skiljeförfaranden inte offentliga. Detta beror på att tvisten ställs inför en medlare, som inte är att se dom en domstol och därigenom slås offentlighetsprincipen ut. Det är också därför som många väljer skiljeförfarande framför en vanlig förhandling (se SOU 2007:026 s 203 Alternativ tvistlösning)

Svaret är alltså att du har rätt att närvara vid förhandlingen så länge det inte föreligger sekretess och så länge det inte rör sig om ett skiljeförfarande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo