Förfogar bil tillsammans med särbo - hur ska jag gå tillväga för att få ut min del vid separation?

FRÅGA
Jag har en bil ihop med min särbo. Nu ska vi gå skilda vägar. Han står för bilen. Jag har betalt 1/3 och han 2/3 nu vägrar han ge mig pengar. Jag har betalt hälften av alla kostnader i 5 år. Skatt försäkring mm. På kvittot står att jag betalt och sen har jag ju kontoutdrag på allt jag betalt. Hur går jag tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga tolkar jag det som att din särbo står som ägare på bilen medan du har betalat 1/3 för att förvärva bilen och därefter har betalat hälften av alla löpande kostnader.

Huvudregeln är att personen som står som ägare har rätt till bilen. Det finns dock ett undantag. Det kan bli fråga om dold samäganderätt, vilket innebär att sambor eller makar under vissa förutsättningar kan hävda sin rätt till viss egendom trots att den andra sambon eller maken står som ägare till egendomen. För att dold samäganderätt ska föreligga förutsätts:

(1) att ena sambon köpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.
(2) att den andra sambon möjliggjort eller åtminstone underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott.
(3) att sambon som står som den formella köparen insett att syftet bakom det ekonomiska tillskottet varit att det ska föreligga samäganderätt (dvs. att ni ska vara gemensamma ägare till bilen).

Om dessa kriterier är uppfyllda antas det föreligga en avsikt att egendomen ska ägas gemensamt, vilket som huvudregel leder till att dold samäganderätt anses föreligga. Presumtionen är att man äger egendomen med 50% vardera (1 § samäganderättslagen). Du kan således få rätt till hälften av bilens värde. Det beror dock på om ni är eller har varit sambor och hur ert förhållande kvalificeras rättsligt.

Observera att presumtionen om samäganderätt i vissa fall kan brytas. Omständigheter som kan ha betydelse är den samägda egendomens art, användningsändamål och värde, liksom parternas ekonomiska bidrag, andra insatser, ansvar för lån som tagits upp för att betala egendomen och parternas ekonomiska sammanflätning i övrigt (se t.ex. rättsfall NJA 2012 s. 377 HD:s domskäl p. 9-13).

Jag skulle råda dig att i första hand försöka komma överens med din särbo och lösa situationen med beaktande ovannämnda omständigheter. En domstolsprocess kan visserligen leda till en dom om samägande, vilket gör att du kan utkräva din andel. En sådan tvistelösning kan dock vara kostsam. Skulle ni vilja ha juridisk hjälp där samtliga omständigheter lyfts fram kan Lawlines juristbyrå bistå med rådgivning. Du bokar tid här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll