Förfoganderätt över fd sambos egendom samt gemensamt ägd egendom efter samboförhållandets upphörande

FRÅGA
Min sambo har flyttat. Eller rättare sagt bara dragit. Hon svarar inte på sms eller telefon. Hur gör ja då med hennes saker? Vill kunna gå vidare utan att ha hennes saker hos mej. å hur gör ja med de gemensamma inköpta sakerna när hon inte svarar.. hon har fortfarande nyckel å det vill jag inte. Hon har inte gjort adressändring heller .. vad kan jag göra som bor kvar ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom din fråga rör ett samboförhållande som har upphört, är Sambolagen (SL) relevant. Då ni även äger saker tillsammans, kan Samäganderättslagen (SamägarL) vara aktuell. Eftersom du i din frågeställning inte har nämnt att du och din fd sambo skulle ha upprättat något samboavtal eller samäganderättsavtal, kommer jag i mitt svar till dig att utgå ifrån att några avtal mellan er inte existerar. Skulle ni ändå ha upprättat något avtal, gäller det som angivits i ert avtal, och inte lagens bestämmelser som jag kommer att redogöra för i nedanstående förslag på åtgärder som du kan tänkas vilja vidta.

Du kan begära bodelning

I och med att din sambo har flyttat ut, har ert samboförhållande upphört. Enligt SL 8§ har då var och en av er rätt att begära bodelning. Begäran om bodelning måste framställas senast ett år från det att din fd sambo flyttade ut. Genom bodelningen kommer din och din fd sambos samboegendom fördelas på ett juridiskt bindande sett mellan er. Att få till en bodelning är således en väg att på ett slutgiltigt sätt avgöra vilken sambo som ska erhålla vilken egendom, vilket underlättar för varje sambo att att fortsätta med sina respektive liv separat.

Bodelning kan du få till utan din fd sambos samtycke eller samarbetsvilja, genom att vända dig till tingsrätten och begära bodelningsförättare (SL 26§). Det bästa är dock om du och din sambo själva kan lyckas nå en samförståndslösning rörande bodelningen.

Det måste observeras att det som nämnts endast är samboegendom som kan ingå i en bodelning. Till samboegendom räknas endast bostad och bohag som från början förvärvats för gemensamt bruk. Egendom som inte kan kategoriseras som gemensam bostad eller bohag, eller som inte har köpts i syfte att brukas av bägge sambor, ska därför inte ingå i bodelningen. För sådan egendom löser således en begäran om bodelning inte fördelningsproblematiken.

När du inte bör begära bodelning

Pga bodelningsreglernas utformning kan du förlora ekonomiskt på att begära bodelning om du äger mer samboegendom än din fd sambo, samt har mindre skulder. Bodelningen kan då resultera i att du går ur bodelningen med mindre egendom än om bodelning inte skulle ha skett. Ur en ekonomiskt synvinkel bör du i en sådan situation inte begära bodelning. Risken föreligger dock att du fortfarande tvingas in i en bodelning, då din fd sambo precis som du har en rätt att begära bodelning upp till ett år efter det att hon lämnade bostaden. Om ingen av er begär bodelning inom ett år, behåller var och en av er sin egen egendom. De sakerna ni har köpt tillsammans fortsätter ni dock att inneha med samäganderätt (se nedan). Du kan läsa mer om bodelningsreglernas utformning i SL 12-14§§.

Speciellt om bostaden

Om bostaden som ni tidigare bodde tillsammans i, och som du numera bor själv i, införskaffades för ert gemensamma bruk, utgör denna samboegendom (SL 3§). Är bostaden samboegendom, kan din fd sambos rätt till bostaden, vilket inkluderar rätten att ha nyckeln till och kunna förvara sina saker i denna, juridiskt sett endast upphöra helt på två sätt. Antingen genom att du erhåller bostaden genom bodelningen, eller genom att du är ensam ägare till bostaden (alternativt står själv på hyreskontraktet) och ingen av er begär bodelning inom lagens ettårsfrist. Som nämnt lämnar ju då respektive sambo förhållandet med sin egen egendom, och du tar då således med dig ensamrätten till bostaden om du äger den själv (alternativt står själv på hyreskontraktet).

Är din fd sambos rätt till bostaden helt avskuren enligt ovan, kan du om din fd sambo fortfarande inte svarar, eller följer dina uppmaningar om att lämna tillbaka nyckeln och hämta sina saker, vända dig till Kronofogden och ansöka om vanlig handräckning. Kronofogden kommer då att hjälpa dig med ditt ärende. Du kan läsa mer om vanlig handräckning HÄR.

Är bostaden som ni tidigare delade inte från början införskaffad fört ert gemensamma bruk, t ex genom att du först hade bostaden och din sambo sedan flyttade in, gäller olika regler beroende på om du äger bostaden själv (alternativt själv står ensam på kontraktet), eller om ni äger den bostaden tillsammans. Äger du bostaden själv (alternativt står ensam på kontraktet), har du rätt att i enlighet med ovanstående stycke ansöka om vanlig handräckning om din fd sambo vägrar att lämna tillbaka nyckeln, samt hämta sina saker. Äger ni bostaden tillsammans, genom att din fd sambo har köpt in sig i denna, gäller vad som nedan kommer att sägas om samäganderätt. (Med utgångspunkt i hur din fråga är formulerad, utesluter jag att det är så att din sambo äger hela bostaden själv).

Speciellt om egendom ni äger tillsammans

-gemensamt inköpt samboegendom

Samboegendom, dvs bohag som ni tillsammans har köpt för att använda gemensamt, kommer om någon av er begär bodelning, att ingå i bodelningen som vilken annan samboegendom som helst. Vid en bodelning mellan sambor görs det inte skillnad på hur samboegendomen ägs, utan all samboegendom ska ingå i bodelningen när samborna saknar samboavtal.

-gemensamt inköpt övrig egendom, samt vad som gäller för samboegendom då bodelning inom ettårsfristen inte begärs

För egendom som inte utgör samboegendom, samt samboegendom som inte längre ska ingå i någon bodelning, gäller att ni äger denna med samäganderätt. Samma bestämmelser gäller därför för denna egendom, som om du skulle ha ägt egendomen med vilken annan person som helst.

Reglerna om samäganderätt anger att förfogande över samägd egendom i dess helhet, kräver samtliga delägares samtycke (SamägarL 2§). Detta innebär således att du inte på eget bevåg kan sälja eller kasta den här typen av egendom som du och din fd sambo äger gemensamt. Kan ni inte internt enas om hur ni vill göra med egendomen, återstår det endast för dig att vända dig till tingsrätten för att ansöka om att den gemensamt ägda egendomen ska bjudas ut på offentlig auktion. På samma villkor som andra köpare har givetvis du själv möjlighet att bjuda om en sådan auktion skulle bli aktuell.

Speciellt om adressändring

Har din fd sambo enligt ovan blivit helt avskuren sin rätt till bostaden, har din fd sambo inte längre något anspråk på att få vara folkbokförd på adressen. Enligt Folkbokföringslagen 6§ ska man nämligen vara folkbokförd på den adress där man kan anses vara bosatt. Vägrar din fd sambo att ändra sin folkbokföring, kan du anmäla hennes inkorrekta folkbokföring till Skatteverket.

Slutord

Sammanfattningsvis kan det sägas att skulle du inte äga väldigt mycket mer samboegendom, och ha mycket mindre skulder än din fd sambo, rekommenderar jag dig att försöka få till en bodelning. Företrädesvis en på frivillig väg i dialog med din sambo, men eftersom du upplever kommunikationsproblem kan även en tvångsvis med hjälp av bodelningsförättare vara att föredra.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och skulle du undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3047)
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?
2021-12-02 Hur kan man göra samboegendom till min egendom?

Alla besvarade frågor (97674)