Författningskommentarer – juridisk doktrin

FRÅGA
Hej! Vad är en författningskommentar? Är det lagrådet som författar dem? Vad har de för syfte?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Författningskommentarer är en del av juridisk doktrin, det vill säga en del av den juridiska litteraturen. Litteraturen skrivs av erfarna jurister, oftast professorer och andra verksamma vid Sveriges universitet. Juridisk doktrin har i allmänhet inte samma ställning som lagförarbeten eller domar från Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, men många anser ändå att doktrin ska ses som en rättskälla i svensk rätt. Syftet med kommentarerna är, precis som med annan juridisk litteratur, att utreda gällande rätt och att i viss mån diskutera hur rättsläget bör vara.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?